Farabi'nin Mantık Çalışmaları

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 29 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Farabinin Mantık Hakkında Çalışmaları
  Farabi'nin Mantık Çalışmaları Hakkında Bilgi

  Farabi, Ortaçağda yaşamış büyük İslam filozoflarından biridir. Aristotelesin felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. İslam felsefe geleneğinde Aristoteles ilk öğretmen, onun yetkin yorumcusu Farabi ise, ikinci öğretmen olarak nitelenir.

  Zamanındaki tanınmış büyük bilim adamlarının yanı sıra, ahlak, politika, psikoloji, doğa ve müziği öğrendi Öncelikle ilk sırada felsefe ve mantık vardı Mantık alanındaki çalışmaları kendisine yakın doğu ülkelerinde büyük ün kazandırdı Doğa bilimleri ve felsefe tarihinde yaklaşık yüz eser yazan Farabinin felsefi çalışmalarının büyük bir kısmı Aristoteles felsefesinin öğrenimiyle bağlantılıdır Yine ağırlıklı olarak sosyopolitikteki çalışmaları Platon yönündedir Yeni Eflatuncu Porphyriusun İsagogunun yorumu ona aittir.

  Farabi, sadece yorumlarla sınırlanmadı, orijinal çalışmaları da oldu Çalışmalarından en ünlüsü onun öğretisinin özünü anlatan Aklın İnci Tanesi adlı küçük tezidir Platonun devletinin bir anlamda yansımasını Farabinin Namuslu Şehrin Yerlilerinin Görüşleri adlı eserinde buluruz Farabi burada devlet oluşumu ve sosyal eşitsizliklerin nedenleri gibi yorumlarda bulunur

  Farabi'nin tek değişmez teorisi ise varlığın ilk sebebi düşüncesidir.Aristoteles mantığının verilerini göz önünde tutarak, İslâm dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalışmıştır. Farabi ilimleri; fizik, matematik ve metafizik ilimler diye üçe ayırmıştır.Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edilmiştir.Aristo ve Eflatun'un eserlerini defalarca inceleyip, etkilenmiştir.Gramer ve mantık okuyup, daha sonra kendini tamamen felsefi çalışmalarına vermiştir.

  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıki îzahını Farabi yapmıştır. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tesbit eden,üstün bir zeka ve kabiliyete sahip olduğu bilinen tam bir felsefeciydi.