Farabinin Genel Özellikleri

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 24 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Farabinin Genel Özellikleri Nelerdir  Farabi Felsefesinin Özellikleri


  Büyük türk ve islam düşünürü Farabi Farab kentinde doğmuş ve bu yüzden bu ismi almıştır.

  Kendisinden söz edilen kaynaklarda "ünlü bir filozof, o zamana kadar gelip geçmiş Müslümanların en büyüğü" olarak geçer. Mantık, musiki ve diğer billmlerde çeşitli çok eserler yazdı.

  Aristotelesin ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabinin fiziği de, metafiziğe bağlıdır. Buna göre, evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğe, birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

  Bu ünlü Türk düşünürü, hayatın günlük zevklerine göz kapamış ve bütün yaşamını bilim ve bilgi için, özetle söylersek düşünümsel (entelektüel) doyum için harcamıştır.