Farabinin Buluşları Kısaca

'Ders notları' forumunda Masal tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Farabinin Buluşları Hakkında Bilgi


  Farabinin Buluşları Nelerdir


  Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi, (İS. 870)de Türkistanda Farab yakınında küçük bir köy olan Vasicte doğdu. Ebeveynleri aslen İranlı soyundandır. Altı Abbasi Halifesinin hükümdarlığı boyunca yaşadı. Bir filozof ve bilim adamı olarak, çeşitli ilim dallarında büyük ustalık kazandı ve farklı dillerde bir uzman olarak aktarıldı. doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık 100 eser yazdı.

  Aristotalesin ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabinin fiziği de, metafiziğe bağlıdır. Buna göre, evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğe, birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu.

  (Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı.) Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

  Ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.

  Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu.

  Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.