Farabi Nin Özgeçmişi

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 31 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Farabi Nin Hayatı


  Farabi Kimdir Yaşamı


  [​IMG]

  Büyük türk ve islam bilgini Farabi, Farab Kentinde dünyaya gelmiştir ve bu yüzden kendisine Farablı anlamına gelen Farabi denmiştir. Asıl ismi Muhammed bin Tarhan bin Uzlug' dur. İlk öğrenimini Farabda, medrese öğrenimini Rey ve Bağdatta gördükten sonra, Harranda felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylanla birlikte Aristotelesin yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halepte Hemedani hükümdarı Seyfüddevlenin konuğu oldu.

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

  Eserleri:

  Et-Talimüs-Sanî ve İhsâul-Ulûm(İlk İslam Ansiklopedisi)
  El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
  Es-Siyaset-ül Medeniyye
  Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
  İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)
  Kitâb El Mûsikî El Kebir Kitāb al-Musiqā al-Kābir
  Kitâb Fil Mûsikî
  El Müdhal Fil-Mûsikî
  Kitâb Ustukısat
  İlm El-Mûsikî
  İhsael-Ulûm
  Kitab Filhsâel-İkâ
  Kitabül-Mûsiki
  Kitâb At Advar
  Kitabül-Farab