Farabi Kimdir – Farabi Hayatı

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 4 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. Farabi hayatı hakkında bilgi
  Farabi biyografi
  Farabi eserleri

  [​IMG]

  Büyük mütefekkir ve ünlü musikî üstadıdır. 870 yılında Türkistanın Seyhun ırmağı kenarındaki Farab kasabasında doğdu. Asıl adı Ebu Nasır Muhammed ibn Türkan el Farabîdir.İlk öğrenimini Farabda,yüksek öğrenimini ise Bağdatta yaptı. Farsça, Arapça, Latince ve Yunanca öğrendi.

  Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musikî üzerinde büyük bilgi sahibi idi. Bu konular üzerinde 100′den fazla eser verdi. Ancak bugün elde sadece 39 eseri kalmıştır. Bu arada Aristonun bütün eserlerinide şerh etti. 950 yılında Şamda vefat etti. Babüssagîr mezarlığında yatmaktadır Onun, İlimler Ansiklopedisi (İhsâul-Ulûm) adlı eseri, döneminin filoloji, mantık matematik, fizik, kimya, ekonomi ve siyaset alanlarındaki bütün bilgileri sayıp döker ve özet olarak mahiyetlerini anlatır.

  Farabi kanun adı verilen sazı icat etti. Bundan başka birçok besteler yaptı ve şark müziği üzerinde değerli eserler yazdı. et-Talimüs-Sanî ve İhsâul-Ulûm doğu dünyasının ilk ansiklopedisi sayılan değerli eserlerindendir.Bu büyük dahinin eserleri Hindistanda ve Mısırda basıldı, İbraniceye ve batı dillerine de çevrildi.Büyük bilginlerden, İbni Sina ve İbni Rüşt gibi büyük filozoflar ondan ders aldılar ve onun aydınlığında yetiştiler

  Farabiden 300 yıl sonra, Hristiyanlığın en büyük doktrineri Thomas dAquinas, onun fikirlerini hemen hemen aynen tekrarlayarak otorite olur. Farabinin sosyolojik incelemesi olan el-Medinetül-Fâdıla adlı eseri, bütün kainatın ve kainat içindeki varlıkların ancak daimi bir mücadele ile var oldukları tezini işleyerek 5 asır sonra Hobbes ve Darwinin ortaya atacakları teorilerin öncüsü olmuştur.Aynı zamanda iyi bir matematikçi olan Farabi, logaritmayı da bulmaya çok yaklaşmıştır. Ancak bu araştırması Batı dünyasında duyulmadığından, sadece İslam dünyasında etki doğurabildi.

  Yaşadığı devirde ilim dilinin Arapça olması yüzünden bütün eserlerini Arapça kaleme alan Farabî, doğu âleminin ve Türklüğün ilk büyük fikir adamı sayılır. Aynı devirlerde Batı dünyasında ilim dilinin Grekçe ve Latince olması yüzünden bütün batılı bilim adamlarının eserlerini bu dillerle yazdıkları göz önünde tutulursa, Farabînin Türk olduğu halde Arapça eser yazmasını kınamak doğru olmayacaktır.

  Üstün bir zekâ ve kabiliyete sahip bulunan Farabî, Bağdatta yaptığı yüksek öğrenimi sırasında Arapça, Farsça, Grekçe ve Latinceyi anadili gibi öğrenmiş, bu lisan zenginliğini çeşitli dallardaki çalışmalarıyla bir kat daha değerlendirmişti. Bu arada Yunan felsefesini de inceledi. Bu konunun büyük üstadı Aristonun eserlerini, aslından çok daha anlaşılır şekilde şerh etti. Bu yüzden yalnız doğu aleminde değil, Batı alemi de kendisini Aristodan sonra gelen Muallim-i Sânî olarak kabul etti.


  Farabî aynı zamanda musiki alanında da büyük bir üstad idi. Kanun adı verilen müzik aleti onun buluşudur. Ayrıca rübap denilen çalgıyı da geliştiren ve bugünkü şeklini veren yine odur. Farabi ayrıca akort ve intarvaller nazariyesini de geliştirmiştir.Şark musikisinin nazariyelerini Kitabül-Musikiyyul-Kebîr, yani Büyük Musiki Kitabı adlı eserinde gösterdiği gibi bir çok besteler de yapmıştı.Arap ülkelerinde yaşamasına rağmen mütevazı hayatının yanı sıra Türkistan millî kıyafetini de asla terk etmedi. Hep bu kıyafet içinde göründü.

  Seyfüddevle Ali Beyin Şamı fethetmesi üzerine Farabî de onunla birlikte Şama gitti. Ömrünün son günlerini orada geçirdi.

  950 yılında 80 yaşında Şamda vefat etti.
   
  Son düzenleme: 4 Eyl 2010