Fahrettin Altay Kimdir? Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fahrettin Altay Kimdir? Hakkında Bilgi


  Fahrettin Altay, Türk asker ve siyaset adamı. Konya’da İkinci Ordu Komutanı olarak bulunduğu sırada çevre düzenlemesi adı altında pek çok ata yadigarı tarihi eserin yıkılmasına göz yumar.

  HAYATI
  1880 yılında İşkodra’da doğmuştur. 1899 yılında Harbiye Mektebini, 1902 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirmiştir. Balkan Savaşına katılmıştır. I. Dünya Harbinde Çanakkale, Galiçya ve Filistin Cephelerinde savaşmıştır. İstiklal Harbi başladığında Miralay (Albay) rütbesiyle Konya’daki 12. Kolordu Komutanı olarak vazife yapmaktaydı. Başlangıçta M.Kemal Paşanın başkanlığındaki Hey’et-i Temsiliyyeye değil, Anadolu’daki en kıdemli kolordu komutanı Yusuf İzzet Paşaya bağlılığını bildirmişti. Ege’deki Kuvay-ı Milliye taraftarlarıyla bilhassa Demirci Mehmed Efe ile yakın münâsebet kurmuştu. Bir müddet sonra Ankara’daki Kuvay-ı Milliye hareketine katılmıştır. İlk TBMM’ye Mersin Milletvekili seçilmiştir. Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Ankara hükûmeti tarafından generalliğe terfi ettirilerek 5. Kolordu Komutanlığına getirilmiştir. Ağustos 1922 yılındaki Büyük Taarruz sırasında idâre ettiği süvari birliğiyle Yunan hatlarının gerisine sızarak düşmanın geriletilmesinde önemli rol oynamıştır. Eylül 1922 yılında süvari birliklerinin başında Büyük Taarruzun son noktası olan İzmir’e girmiştir. Zaferin ardından rütbesi Ferikliğe (Korgeneralliğe) yükseltilmiştir. TBMM’nin II. dönemine İzmir Milletvekili olarak seçilmiştir. Komutanların askerliği veya milletvekilliğini seçmesini öngören karar üzerine 1924 yılında milletvekilliğinden çekilerek II. Ordu Komutanı olmuştur. Rütbesi de Orgeneralliğe yükseltilmiştir.

  TARİHİ ESERLERİN YOK OLUŞU
  Prof. Dr. Osman Turan Selçuklular zamanında Türkiye Târihi adlı eserinin 689. sayfasında; “Selçuklularda büyüklerin ve pâdişahların cesetleri mumyalanarak gömüldüğü için sultanların da naaşları türbenin alt kısmında mumyalı olarak bir arada bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki bir kumandan zamanında bu kısım açılmış ve bu cesetleri dağınık bir duruma getirilmiştir.” diyerek Selçuklu sultanlarının cesetlerinin yerinden alınarak dağıtıldığını bildirmektedi. İbrahim Hakkı Konyalı da Konya Târihi adlı eserinin 584-585. sayfalarında Selçuklu sultanlarının cesetlerinin köpekler tarafından parçalandığını görgü şâhidi Müzeler ve Kütüphâneler Umum Müfettişi Ahmed Tevhid Beyin ifâdesine dayanarak anlatmıştır. Birçok türbe, câmi ve mescidin bu dönemde yıkıldığı aynı eserde bildirilmiştir. 1933 yılında 1. Ordu Müfettişi oldu ve on yıl müddetle bu vazifede kalmıştır. 1945 yılında Askeri Şura üyesiyken Orgenerallik rütbesiyle emekli olmuştur. 1946 seçimlerinde CHP listesinden Burdur milletvekili seçilmiştir. 1950 yılındaki seçimlerde seçimi kaybedince siyâsî hayattan çekilmiştir. 1974 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Fahreddin Altay’ın Türkiye İstiklâl Muharebatında Süvari Kolordusunun Harekatı, İstiklal Harbimizde Süvari Kolordusu, İslam Dini, On Yıl Savaşı ve Sonrası 1912-1922 adlı eserleri bulunmaktadır.