Fahreddin-İ Iraki (İbrahim Bin Şehriyar Hemedani) Kimdir Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda EyLüL tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. İbrahim bin Şehriyâr Hemedânî Biyografisi    Fahreddin-İ Iraki (İbrahim Bin Şehriyar Hemedani) Kimdir

    Alim, veli ve şair. İsmi İbrâhim bin Şehriyar, lakabı Fahreddîn’dir. 1209 (H. 606) yılında Hemedan’da dünyaya geldi. Doğum yerine nisbetle Irâkî diye şöhret buldu. 1289 (H.688) yılında Şam’da vefat etti.Muhyiddîn-i Arabî’nin türbesi yanına defnedildi.

    Küçük yaşta Kur’an-ı kerîmi ezberledi. Sesi ve kırâati çok güzeldi. Hemedan şehrinde herkes onun kırâatini dinlemek için can atardı. İlim tahsîli ile meşgul olup, kısa zamanda aklî ve naklî ilimlerde ilerledi. Büyük tasavvuf âlimi Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin ders ve sohbetlerine katıldı.
     


Yükleniyor...