Evhadüddin Kirmani Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 20 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Evhadüddin Kirmani Kimdir  Evhadüddin Kirmani Kısaca Hayatı

  Evhadüddin Kirmani Mutasavvıf, velî ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. Künyesi Ebu Hamiddir.Evhadüddin Kirmani Evhadüddin lakabı ve Kirmanî nisbetiyle tanınır. Bu nisbeti sebebiyle İranın Kirman bölgesinden olduğu anlaşılmaktadır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1237 (H.635) târihinde Konyada vefat etti.

  Evhadüddin Kirmani önce Bağdatta ilim tahsil etti. Evliyadan Rükneddin Süncasînin derslerinde bulundu ve çok isifâde etti. Kendisi, Süncâsî hazretleri ile olan bir menkıbesini şöyle nakletmektedir...

  Evhadüddin Kirmani yine evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdî hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine kavuştu. İlim tahsîl etti. Evhadüddîn hazretleri bu hocasını çok sever ve ona büyük hürmet beslerdi.

  Şeyh Evhadüddîn Kirmânî insanlarla meşgulken bile kalbi devamlı Allahü tealayı zikr ederdi. Tasavvufta çok yüksek makamlara kavuşan Evhadüddîn Kirmani 1237 (H.635) yılında vefât etti. Türbesi, Konyada Musallâ mezarlığının içinde Şücâeddîn türbesinin güneybatısındadır.