Etkileyici Profil Yazıları

'Güzel Sözler' forumunda ZeuS tarafından 5 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. Profil Yazıları Etkileyici,
  Etkileyici Profil Yazısı,
  En Etkileyici Profil Yazıları


  Hani nerede?
  Gönüllerden kubbelere,
  Kubbelerden gönüllere
  Gürül gürül akan Kur'an sesleri?...
  Kur'an sesleri dindirilmiş,
  Müslümanlar sindirilmiş!...
  Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin
  İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...
  Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
  Kimin elidir?!...
  Söyle Ayasofya, söyle.
  Seni puthane yapan hangi delidir?!...

  Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

  Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm Rabbânî Rahmetullahi aleyh.

  İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

  Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

  İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

  Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

  İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

  İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî Rahmetullahi aleyh

  Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

  Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

  Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

  Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hoca Rahmetullahi aleyh

  Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmam Gazali Rahmetullahi aleyh

  Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim Esam Rahmetullahi aleyh

  Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
  Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâm Şâfî
  Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
  Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
  İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
  Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
  Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
  İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens

  Sözü dost, özü düşmandan usandım.
  Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
  Herkesin kahrı çekilir ama;
  Ben davasız Müslüman'dan usandım.

  Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan
  Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan
  Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
  Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan

  Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

  Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
  Ben daha bulûğa ermedim!
  insan veliliğe erince baliğ olur;
  Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

  İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

  Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh


  Bu gününü düşünme
  Dün geçti, Yarın var mı?
  Gençliğine Güvenme!
  Ölen hep ihtiyar mi?
  Ya İslam`da erirsin
  Ya inkarda çürürsün
  Yol Mezarda bitmiyor
  Girdiğinde görürsün Ebû Tûrab Rahmetullahi Aleyh

  Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
  Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
  İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
  Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
  İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.

  "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein

  "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein