Estergon'un Fethi hakkında bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 6 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Estergonun Fethi ne zaman olmuştur
  Estergon'un Fethi sonuçları


  Estergon'un Fethi hakkında bilgi

  Estergon'un Fethi
  10 Ağustos 1543te, Macar Krallığının en önemli şehrinin, Osmanlılar tarafından Yaptı. Estergon şehri, Budinin 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu (996). Dördüncü Kral Bela, 12. yüzyılın ortalarında, başkenti Budine taşıdı ise de, şehir, dînî merkez olma hüviyetini devam ettirdi. Taç giyme merasimleri yine burada yapıldı. Estergonu ilk fetheden Osmanlı hükümdarı, Kanunî Sultan Süleyman'dır. Budini fethettikten sonra, 1529da, Viyanayı kuşatmak üzere Avrupaya hareket eden padişah, Semendire Sancakbeyi Yahya Paşazâde Mehmed Beye, öncü birlikleriyle ilerlemesini söyledi. Mehmed Bey ve emrindeki kuvvetler, yolları üzerindeki Estergon Kalesini kuşattılar. Kale müdafîleri karşılarında Osmanlı askerini görünce, silah atmaksızın kaleyi teslim ettilerse de, bu hal kısa sürdü ve 1531de elimizden çıktı.
  Estergonun kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmesi, Kanunî Sultan Süleyman Hanın, 1543te Avrupaya yaptığı Estergon Sefer-i Hümayûnu adıyla meşhur onuncu seferinde gerçekleşti.
  Kanunî Sultan Süleyman Han, Estergonun fethi için, muhteşem ordusu ile 1543 yılı Nisan ayının sonlarında, Edirneden yola çıktı ve Temmuz sonlarında Estergona geldi. 29 Temmuzda kaleyi muhasara etti. Avusturyalılar, Budini kaybettikten sonra Estergona önem vermişler, büyük ölçüde tahkim etmişlerdi. Sultan, bu pek muhkem olan kaleye fetihten önce, bir elçi heyeti gönderip, onları İslam'a davet etti. Teklifi reddedilince cizye vermelerini, yoksa kan döküleceğini bildirdi. Bu teklifin de reddedilmesi üzerine, muhasara başladı. 6 Ağustostan sonra daha da şiddetlendi. On iki günlük bir kuşatmadan sonra düşman emân dileyerek 10 Ağustos 1543te teslim oldu. Camiye çevrilen büyük kilisede ilk Cuma namazını kılan Sultan, kaleyi yeniden tahkim ettirdi. Estergonu sancakbeyliği hâline getirerek, Budin Beylerbeyliğine bağladı. Bundan sonraki tarihlerde Estergon, serhat kalelerimizin en mühimlerinden olmuştur. 140 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Estergon şehri, 1683 Avusturya Savaşı sırasında kesin olarak kaybedildi.