Eşrefoğlu Rûmi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Eşrefoğlu Rûmi hayatı

    Eşrefoğlu Rûmi hakkında bilgi

    Eşrefoğlu Rûmi'nin doğum tarihi belli değildir. İznik'te dünyaya geldi. Asıl ismi Abdullahtır. Babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. Anadoluda yaşayan büyük velîlerdendir. Eşrefoğlu ilk eğitimini İznikte yapmıştır. Eşrefoğlu tasavvufi yola giriş yapmak istediğinde Bursanın ünlü velilerinden Emîr Sultana bağlanmak ister. Fakat Emir Sultan onu Ankaraya, Hacı Bayram Veliye gönderir. Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri, Abdullahdaki kâbiliyeti keşfederek ona nefsini terbiye edecek vazîfeler verdi. Yaşı kırkın üzerinde ve büyük bir âlim olduğu halde, hocasının emîrlerine “Bâşüstüne diyerek sarıldı. Bir süre Hacı Bayram Velinin dergâhında kaldıktan sonra, öneri üzerine Hamadaki kâdirî şeyhi Şeyh Hüseyn-i Hamevîye gider. Buraya ailesi ile birlikte gider ve bir zaman burada kalır. Sonunda Hamadan İznike geri döndüğünde Eşrefoğlu büyük bir mutasavvıftır. İznikte başlarda münzevi bir yaşam sürse de daha sonraları halkla iletişime geçmiş kendi tasavvufi görüşünü yaymıştır.

    Eserlerinde genelde yalın bir Türkçeyi tercih etmesine rağmen az da olsa Arapça ve Farsça sözcükler de kullanır. Eserlerinde tasavvufi etki rahatlıkla görülebilir. Müzekki'n-Nüfus adlı eseri ve Dîvân'ı, önemli eserleri arasında sayılabilir.

    Eşrefoğlu Rumi 1484 (H. 889)da İznikte vefât etti. Türbesi İzniktedir.