esmaül hüsna havasları

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 27 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. esmaül hüsna hikmetleri,
  esmaül hüsna havas ve esrarı,
  esmaül hüsna havasları
  [​IMG]

  Esma ül Hüsnanin Havasları

  Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.

  Ya Rahman : Dünyada ve Ahirette Allahın (C.C.) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.

  Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın (C.C.) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.

  Ya Melik : Dünyada ve Ahirette mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.

  Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın (C.C.) izniyle iyileşir.

  Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.

  Ya Mümin : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.

  Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.

  Ya Aziz : Dünya ve Ahirette dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.

  Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur,düşmanlarından intikam alır.

  Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.

  Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.

  Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.

  Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.

  Ya Gaffar : Tüm günahları af olur,bağışlanır, Allah (C.C.) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.

  Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.

  Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.

  Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allahtan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.

  Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.

  Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.

  Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.

  Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.

  Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.

  Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.

  Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.

  Ya Semi' : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.

  Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.

  Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve Duaları kabul olur.

  Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.

  Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.

  Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.

  Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.

  Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.

  Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.

  Ya Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.

  Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.

  Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.

  Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.

  Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, Duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.

  Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.

  Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.

  Ya Rakib : Allahın (C.C.) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.

  Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.

  Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.

  Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.

  Ya Vedud : Allahın ve tüm insanların sevgisini kazanır.

  Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.

  Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.

  Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.

  Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.

  Ya Vekil : Allahın (C.C.) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.

  Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.

  Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurulur.

  Ya Veli : Her işinde Allahın (C.C.) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.

  Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.

  Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.

  Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.

  Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.

  Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.

  Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.

  Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.

  Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.

  Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.

  Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.

  Ya Samed : Allahtan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.

  Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.

  Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.

  Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.

  Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.

  Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.

  Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.

  Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.

  Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.

  Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar.

  Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.

  Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.

  Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.

  Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.

  Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (C.C.) bütün günahlarını affeder.

  Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.

  Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.

  Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.

  Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.

  Ya Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.

  Ya Ğani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.

  Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.

  Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.

  Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.

  Ya Nafi' : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.

  Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.

  Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.

  Ya Bedi : Çalıştığı işte Allahın (C.C.) yardımıyla yükselir.

  Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.

  Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.

  Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.

  Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.