Esmaül Hüsna Arapçası Ve Türkçesi

'Ayetler ve Hadisler' forumunda zamaneanne tarafından 27 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Esmaül Hüsna Arapça Yazılışı ve Türkçe anlamı
  Adil العدل Herkese hakkını veren,
  Afüv العفو Günahları affedip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen
  Âhir الآخر Varlığının sonu olmadığını belirtir ve insanlara vadettiği sonsuz hayâtı veren
  Alîm العليم Bilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen
  Aliyy العلي Yüksek, büyük ve yüce, güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan
  Allah الله Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah El-İlah'dan türemiştirDiğer isimleri kapsar
  Azîm العظيم Çok yüce ve sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli olan, yüce
  Azîz العزيز İzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan
  Bâis الباعث Ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten
  Bâkî الباقي Süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz
  Bâri' البارئ Yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan
  Basîr البصير Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren
  Bâsit الباسط Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren
  Bâtın الباطن Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir
  Bedî البديع Emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan
  Berr البَرّ İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma
  Câmi الجامع İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan
  Cebbâr الجبّار Azamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
  Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandırGüzeller güzeli
  Dâr الضار Zarar verici şeyler yaratan
  Evvel الأوّل Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan
  Fettâh الفتّاح Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran
  Gaffâr الغفّار Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık
  Gafûr الغفور Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden
  Ganî الغني Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan
  Habîr الخبير Her şeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle bilen
  Hâdî الهادي Hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
  Hâfıd الخافض Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden
  Hafîz الحفيظ Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, herşeyi belli vaktinde âfet ve belâlardan koruyan
  Hakem الحكم Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden
  Hakîm الحكيم Herşeyi inceliğiyle bilip buna göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan
  Hakk الحقّ Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan
  Hâlik الخالق Yaratıcı olan
  Halîm الحليم Acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakan, hilmi çok olan
  Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan
  Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren
  Hayy الحيّ Ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan
  Kābid القابض Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan
  Kādir القادر Kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan
  Kahhâr القهّار haddi aşanları çok şiddetli kahreden
  Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan
  Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan
  Kebîr الكبير çok büyük
  Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici
  Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
  Latîf اللطيف En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nûfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan
  Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol
  Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün ebedî ezelî sâhibi
  Mâni المانع Bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen
  Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73) Şanı, şerefi çok üstün olan
  Melik الملك Mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
  Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir
  Mu'ahhir المؤخّر Herşeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan
  Mucîb المجيب O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen
  Muğnî المغني Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, zengin kılan
  Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
  Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren