Esmâ İ Hüsnâ Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 24 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Esmâ İ Hüsnâ Ne Demek


  Esmâ-i Husnâ, Allah´ın güzel isimleri demektir.

  Bir ayet-i kerîmede:

  En güzel isimler O´nundur Allah´ındır el-Haşr, 24) buyurulmaktadır.

  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah´a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A´râf, 180).Allah´ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.

  Şâh-ı Nakşıbend Hazretleri(k.s.) bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:

  Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ´nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

  Esmaül Hüsna Allahın 99 ismi şöyledir

  Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü´min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri´, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi´, el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi´, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü´l-Mülk, Zü´l-Celâli ve´l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi´, el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni´, ed-Dârr, en-Nâfi´, en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî´, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.