Eski 16 Türk devletlerinin bayrakları isimleri ve anlamları

'Tarih Bölümü' forumunda Demet tarafından 24 Aralık 2014 tarihinde açılan konu


 1. Türk Bayraklarındaki Renklerin Anlamları

  Sarı: Dünyanın merkezini, Türk mitolojisini ve dünyevi zenginlikleri
  Beyaz: Batıyı, temizliği, saflığı, olgunluğu, adaleti
  Kızıl/Al: Güneyi
  Yeşil: Doğuyu. İslamiyet’in kabulünden sonra aynı zamanda Müslümanlığı
  Siyah: Kuzeyi, acıyı, hüznü, kötü talihi
  Gök Mavisi (Turkuaz): Doğuyu, sonsuzluğu, türeyişi, emniyet-huzuru, ululuğu, aydınlık, dostluk ve sadakati temsil etmektedir.


  T.C. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda da 16 yıldızla temsil edilen bayraklar aşağıdaki gibidir.
  cumhurbaşkanlığı.jpg

  Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)
  1-Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216).jpg
  Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48 - 216)


  2-Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48 - 216).jpg
  Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375 - 469)

  3-Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375 - 469).jpg  Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420 - 552)

  4-Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420 - 552).jpg  Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552 - 745)

  4-Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552 - 745).jpg  Avar İmparatorluğu (M.S. 565 - 835)

  5-Avar İmparatorluğu (M.S. 565 - 835).jpg  Hazar İmparatorluğu (M.S. 651 - 983)


  6-Hazar İmparatorluğu (M.S. 651 - 983).jpg


  Uygur Devleti (M.S. 745 - 1368)


  7-Uygur Devleti (M.S. 745 - 1368).jpg


  Karahanlılar (M.S. 940 - 1040)


  8-Karahanlılar (M.S. 940 - 1040).jpg


  Gazneliler (M.S. 962 - 1183)

  9-Gazneliler (M.S. 962 - 1183).jpg  Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040 - 1157)

  10-Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040 - 1157).jpg  Harzemşahlar (M.S. 1097 - 1231)

  11-Harzemşahlar (M.S. 1097 - 1231).jpg

  Altınordu Devleti (M.S. 1236 - 1502)

  12-Altınordu Devleti (M.S. 1236 - 1502).jpg  Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368 - 1501)

  13-Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368 - 1501).jpg


  Babür İmparatorluğu (M.S. 1526 - 1858)

  14-Babür İmparatorluğu (M.S. 1526 - 1858).jpg  Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299 - 1922)

  15-Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299 - 1922).jpg

  Türk Bayraklarındaki Renklerin Anlamları

  Türk bayrağının tarihçesini incelenmeye devam ettiğimizde, Türklerde kadim çağlardan bu yana kırmızı rengin özel bir yeri ve önemi olduğu dikkatimizi çekmeye devam etmekte, kullanılan ilk bayrakların çoğunluğunun kızıl renkli olarak tasvir edildiği görülmektedir. Örneğin yine Manas Destanı’nda Kırgızların düşmana karşı kızıl bayrak altında birleştiklerinden söz edilmektedir. Yine şamanlık dönemlerinde ruhların onuruna dikilen ve “yalama” adı verilen bayraklar da kızıl renktedir. Ancak Türk bayrağı hakkında bilgi veren bu eserlerde, bayrağın şekli hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  İlk Türk bayraklarında kızıl rengin ağırlık taşımasının temel nedeni şaman inanışından gelen uygulamalardır. Fakat yine İslamiyet öncesi ve sonrası Türk bayraklarında kızıl/al dışında farklı renklerin de kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Her rengin Türk kültüründen kaynaklanan farklı bir anlamı vardır:

  Sarı: Dünyanın merkezini, Türk mitolojisini ve dünyevi zenginlikleri
  Beyaz: Batıyı, temizliği, saflığı, olgunluğu, adaleti
  Kızıl/Al: Güneyi
  Yeşil: Doğuyu. İslamiyet’in kabulünden sonra aynı zamanda Müslümanlığı
  Siyah: Kuzeyi, acıyı, hüznü, kötü talihi
  Gök Mavisi (Turkuaz): Doğuyu, sonsuzluğu, türeyişi, emniyet-huzuru, ululuğu, aydınlık, dostluk ve sadakati temsil etmektedir.

  Tüm bu renkler içinde siyah renk Türkler tarafından en sevilmeyen renklerden birisi olsa da, Abbasiler ile birlikte siyahın halifeliğin simgesi olarak benimsenmesi nedeniyle Selçuklu, Gazneliler ve Harzemşahların siyah renkte bayrak ve sancak kullandığı görülmektedir.