Es'ad Efendi (Sahhaflarşeyhizade) Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 19 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Es'ad Efendi (Sahhaflarşeyhizade) Kimdir Kısaca    Es'ad Efendi (Sahhaflarşeyhizade) Hayatı
    Esad Efendi (Sahhaflar Şeyhizade) vakanüvis, tasavvuf şairi. 1789 senesinde İstanbulda doğdu. Asıl ismi Mehmeddir. Arapkirli, Sahhaflar Şeyhi Hacı Ahmed Efendinin oğludur.Ailesi uzun yıllar kitap alım satımıyla uğraştığından bu ismi almıştır.

    Eserleri:

    Tarih: 1821-1826 seneleri arasındaki olayları anlatır. Üss-i Zafer: 1826da yeniçeriliğin kaldırılmasını anlatır. Bu eseri, Fransızca, Rumca, Rusçaya tercüme edilmiştir. Teşrifat-ı Kadime: Osmanlı Devletindeki teşrifat kaidelerini anlatır. Ziba-i Tevarih; Sefername-i Hayr, ayat-ül-Hayr, Bağçe-i Safa-Endüz (Tezkiredir), Münşeat, Divan, Şahid-ül-Müverrihin, Müstezraf Tercümesi, Esile ve Ecvibe, El-Virdül Müfid fi Şerhi Tecvid, Pendname, Mesh-i Ricl ve Mesh-i Huf, Kevkebül Mesud fi Kevkebil-Cünud. İhtilafitTevratin, Mehasin-i Mecidiyyedir.