Es'ad Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 18 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Es'ad Efendi Kimdir Kısaca  Es'ad Efendi Hayatı  Mahmud Esad Efendi (d. 1856 - ö. 1918) Osmanlı Hukukçusu, yazar ve devlet adamı.

  Yaşadığı çağın çok değerli bir alimi, müderris Adliye, L 1aliye, Defteri Hakini Nazırlığı, Osmanlı Meclisinde Isparta Milletvekilliği yapmış olan devlet adamı Mahmud Esad Efendi.

  1855 yılında Konyaın Şeydişehir İlçesinde dünya ya gelmiştir.Bazı kaynaklara göre doğum yeri Sandıklıdır. Seydişehirli Kadı Mehmed Efendinin oğludur. Rüştiye öğrenimini İstanbulda tamamladıktan sonra Fatih Medresesinde ve Menşe-i Muallimîn-i Askeriye Okulunda matematik, fizik, astronomi dersleri okudu. Yine İstanbulda hukuk öğrenimi gördü. Gülhane Rüştiyesi'nde türkçe öğretmenliği yaptığı sırada, 1885te İzmir Bidayet Mahkemesi Başkanlığına atandı. Bu görevinin yanı sıra İzmir İdadisinde fizik, kimya ve geometri dersleri verdi. 1896da Maliye Nezareti Hukuk Müşaviri olarak İstanbula döndü. Mekteb-i Hukukta mecelle ve hukuk tarihi, Mekteb-i Mülkiyede devletler hukuku, İktisat ve İlahiyat Medresesinde hukuk, din ve iktisat dersleri verdi. 1908de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Maliye Nezareti Müsteşarlığı, Defter-i Hakanî (Tapu ve Kadastro) Nazırlığı ve Adliye Nazır Vekilliği yaptı. 1911de İstanbul Kadastro Memurları Mektebinin açılmasına öncülük etti. 1914te Şura-yı Devlet (Danıştay) Tanzimat Dairesi Reisi oldu. Aynı sene Istanbul Darülfünûnunda ilk defa kadın hukuku derslerine girdi. Isparta milletvekilliği yaptı. Son zamanlarında Mekteb-i Kubatta (Kadastro Okulu) devletler hukuku dersleri verdi.

  Türkiyedeki kadastronun temelleri Defter-i Hakanî (Tapu ve Kadastro) Nazırı Mahmud Esad Efendi zamanında çıkarılan 1912 tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat adlı yasayla atılmıştır. Kadastro uygulamasıyla ilgili çalışmaları ilk kez Mahmud Esad Efendi yaptırmıştır.

  Hukukçuluğunun yanı sıra alim ve yazar olan Mahmud Esad Efendinin islam hukuku, din, iktisat ve devletler hukukuna dair pekçok yazılı eseri bulunmaktadır. Bunlardan, 1891 yılında basılan ve İzmir İdadisinde ders kitabı olarak okutulan Telhis-i Usûl-u Fıkıh adlı eseri ile 1924 yılında basılan Tarih-i Dîn-i İslâm adlı eseridir.
   
Yükleniyor...