Eş anlamlı sözcükler sözlüğü

'Eğitim Merkezi' forumunda eftelya tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. eş anlamlı kelimeler sözlüğü

  Nedir Anlamdaş Sözcükler nelerdir? Türkçedeki eş anlamlılık yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanmaktadır. Eş anlamlı kelimelere bakacak olursak genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğunu görebiliriz.
  Sesleri farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler denir.Aslında Türkçemizde sözcükler arasında eş anlamlılıktan çok yakın anlamlılık vardır. Bu sebeple Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır.Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kullanımı belirler.

  Alfabetik olarak Eş Anlamlı sözcükler (Kelimeler) Sözlüğü aşağıda listelenmiştir; eş anlamlı sözcükler işte anlamdaş sözcükler  • [*]abide :anıt
   [*]acele :çabuk
   [*]acemi :toy
   [*]aciz :güçsüz
   [*]adalet :hak
   [*]adet :sayı
   [*]aka :büyük
   [*]akıl :us
   [*]al :kırmızı
   [*]alelade :sıradan
   [*]aleni :açık
   [*]ara :fasıla
   [*]araba : otomobil
   [*]armağan :hediye
   [*]aşk :sevi
   [*]atik :seri
   [*]ayakkabı :pabuç
   [*]bağışlama :affetme
   [*]bacı :kız kardeş
   [*]baş :kafa
   [*]bayağı :adi
   [*]beyaz :ak
   [*]bonkör :cömert
   [*]cennet :aden
   [*]cevap :yanıt
   [*]cılız :zayıf
   [*]cimri :pinti
   [*]cümle :tümce
   [*]çabuk :acele
   [*]çağrı :davet
   [*]çamur :balçık
   [*]çare :umar
   [*]denk :müsavi
   [*]deprem :zelzele
   [*]dilek :istek :arzu
   [*]dizi :sıra
   [*]doktor :hekim
   [*]dost :arkadaş
   [*]edebiyat :yazın
   [*]edep :adap
   [*]ehemniyet :önem
   [*]elbise :esbap
   [*]emniyet :güven
   [*]eser :yapıt
   [*]ev :konut
   [*]fakir :yoksul
   [*]fayda :yarar
   [*]fena :kötü
   [*]fikir :düşünce ya da ide
   [*]gemi :vapur
   [*]gezmek :dolaşmak
   [*]gökyüzü :sema
   [*]gözlem :rasat
   [*]güç :kuvvet
   [*]hadise : olay
   [*]hareket :kinetik
   [*]hasım :düşman
   [*]hasret :özlem
   [*]hatıra :anı
   [*]hediye :armağan
   [*]hekim :doktor
   [*]hısım :dost
   [*]ırak :uzak
   [*]ırmak :nehir
   [*]idadi :lise
   [*]idare :yönetim
   [*]ihtiyar :yaşlı
   [*]ihtiyaç :gereksinim
   [*]ilan :duyuru
   [*]ilişki :münasebet
   [*]imtihan :sınav
   [*]isim :ad
   [*]istasyon :gar ya da terminal
   [*]istikbal :gelecek
   [*]işçi :amele
   [*]ivedi :çabuk
   [*]izahat :açıklama
   [*]kabiliyet :yetenek
   [*]kafa :baş
   [*]kahin : medyum
   [*]kalp :yürek
   [*]kanıt :delil
   [*]kelime :sözcük
   [*]kılavuz :rehber
   [*]kırmızı :al
   [*]kıyı :kenar veya sahil
   [*]kirli :pis
   [*]kolay :basit
   [*]konuk :misafir
   [*]kural :kaide
   [*]kuvvetli :güçlü
   [*]küçük :ufak veya minik
   [*]lider :önder
   [*]mal :meta
   [*]mani :engel
   [*]matem :yas
   [*]mektep : okul
   [*]mektup :name
   [*]merkep :eşek
   [*]misafir :konuk
   [*]misal :örnek
   [*]muharebe :savaş
   [*]mübarek :kutsal
   [*]namzet :aday
   [*]nehir :ırmak
   [*]nesil :kuşak
   [*]nezir :adak
   [*]okul :mektep
   [*]ortalama :vasat
   [*]oy :rey
   [*]öğrenci :talebe
   [*]öğretmen :muallim
   [*]önder :lider
   [*]örnek :misal
   [*]öykü :hikaye
   [*]problem :sorun
   [*]rey : oy
   [*]rüştiye : ortaokul
   [*]rüzgar :yel
   [*]saadet :mutluluk
   [*]sabit :durağan (durgun)
   [*]sağlık : sıhhat
   [*]savaş :cenk veya muharebe
   [*]sebep :neden
   [*]sene :yüzyıl ya da asır
   [*]serüven :macera
   [*]sevinç :mutluluk
   [*]sınav :imtahan
   [*]sınıf :derslik
   [*]sitane :yıldız
   [*]siyah :kara
   [*]son :nihayet
   [*]sonbahar :güz
   [*]soru :sual
   [*]sorumluluk :mesuliyet
   [*]sözcük :kelime
   [*]sözlük :lügat
   [*]şaka :latife
   [*]şakacı :nüktedan
   [*]tabiat :doğa
   [*]tartışma :münakaşa
   [*]temel :esas
   [*]tören :merasim
   [*]tren :şimendifer
   [*]tutsak :esir
   [*]tümce :cümle
   [*]uçak :tayyare
   [*]ulu :yüce
   [*]ulus :millet
   [*]usta :ehil
   [*]uyarı :ikaz
   [*]uygarlık :medeniyet
   [*]üzüntü :tasa
   [*]vakit :zaman
   [*]vatan :yurt
   [*]vazife :görev
   [*]veteriner :baytar
   [*]vilayet :il
   [*]Yaşlı :ihtiyar
   [*]yel :rüzgar
   [*]yemek :aş
   [*]yetenek :beceri veya kabiliyet
   [*]yıl :sene
   [*]yılmak :bıkmak
   [*]yoksul :fakir
   [*]yurt :vatan
   [*]yürek :kalp
   [*]yüz :sima :çehre :surat
   [*]zehir :agu
   [*]zengin :varlıklı
   [*]zırnık :metelik