eş anlamlı sözcükler anlamdaş

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 25 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. eş anlamlı sözcükler,
  eş anlamlı kelimeler anlamdaş,
  eş anlamlı sözcüklere örnekler,
  anlamdaş kelimelere örnek,

  Aynı varlık veya kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

  Eş Anlamlı sözcüklere Örnekler;
  ev-konut,
  imtihan-sınav,
  mektep-okul,
  hürriyet-özgürlük,
  bellek-hafıza,
  cevap-yanıt,
  kılavuz-rehber,
  amaç-gaye-hedef-maksat,
  kaybetmek-yitirmek
  kelimeleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır.

  Eş Anlamlı Sözcüklerin Kullanılışı
  Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur. Örneğin “kara sözcüğünün eş anlamlısı “siyahtır.
  Ancak;

  * “Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur.

  cümlesinde “kara sözcüğünün eş anlamlısı “siyah değil, “kötüdür.

  * “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar.
  * “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.

  Bu cümlelerde geçen “tıpkısı ve “aynısı sözcükleri aynı anlamdadır.

  * “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.
  * “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.

  Bu cümlelerde geçen “değerli ve “kıymetli sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir.

  * “O eskiden güçlü bir çocuktu.
  * “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.

  Bu cümlelerde geçen “güçlü ve “kuvvetli sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir.

  Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

  I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
  II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
  III. Onun bu sözleri bana battı.
  IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
  V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

  “Batmak sözcüğü I. cümlede “iflas etmek, II. cüm*lede “kirlenmek, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek anlamında kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

  Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler
  güçlü – kuvvetli
  değerli – kıymetli
  beyaz – ak
  öykü – hikâye
  duygu – his
  yıl – sene
  konuk – misafir
  bencil – egoist
  ayrım – fark
  ayrıntı – detay
  öğretmen – muallim
  öğrenci – talebe
  dil – lisan
  görev – vazife
  sınav – imtihan
  ad – isim
  dize – mısra
  deneyim – tecrübe
  armağan – hediye
  yanlış – hata
  soru – sual
  uslu – akıllı
  okul – mektep
  sözcük – kelime
  basınç – tazyik
  kişi – şahıs
  gezi – seyahat
  gezgin – seyyah
  özverili – fedakâr

  O eskiden güçlü bir çocuktu.
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

  Annesine çok değerli bir hediye almış.
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

  Eş Anlamlı Sözcükler
  Görünüş= Zevahir
  Becerikli= Maharetli veya usta
  Başarı= Muvaffakiyet
  Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
  Bayındırlık = İmar
  Doğa-Tabiat,
  Muallim-Öğretmen,
  Okul-Mektep,
  Şart-Koşul,
  Cebren-Zorla
  Yorum > Tefsir
  Bakış > Nazar
  Haber > Bilgi
  yaren=arkadaş
  akran=yaşıt
  yar=sevgili
  Ablak= Yayvan ve dolgun
  Şölen= Ziyafet
  Cengaver= Şavaşçı
  Bildirge= Beyanname
  Söyleşi= Sohbet


   
 2. Cevap: eş anlamlı sözcükler anlamdaş

  güzel bilgilerine tesekkürler yaren
  emeğine saglık
  tekrar bulusmak güzeldi...:)))))))))