Eş anlamlı sözcükler anlamdaş sözcükler

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş sözcükler
  eş anlamlı sözcükler,
  eş anlamlı kelimeler anlamdaş,
  eş anlamlı sözcüklere örnekler,
  anlamdaş kelimelere örnek,

  Aynı varlık veya kavramı karşılayan farklı sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları ise aynıdır Eşanlamlı sözcükler aynı kavramı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığındaki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür

  Eş Anlamlı sözcüklere Örnekler;
  ev-konut,
  imtihan-sınav,
  mektep-okul,
  hürriyet-özgürlük,
  bellek-hafıza,
  cevap-yanıt,
  kılavuz-rehber,
  amaç-gaye-hedef-maksat,
  kaybetmek-yitirmek
  kelimeleri aynı anlamda kullanıldığında eş anlamlıdır

  Eş Anlamlı Sözcüklerin Kullanılışı
  Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek daha doğru olur Örneğin kara sözcüğünün eş anlamlısı siyahtır
  Ancak;

  * Onun gibi kara gün dostu adam az bulunur

  cümlesinde kara sözcüğünün eş anlamlısı siyah değil, kötüdür

  * Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sormuşlar
  * Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı

  Bu cümlelerde geçen tıpkısı ve aynısı sözcükleri aynı anlamdadır

  * Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış
  * Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş

  Bu cümlelerde geçen değerli ve kıymetli sözcükleri Eş Anlamlı kelimelerdir

  * O eskiden güçlü bir çocuktu
  * Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi

  Bu cümlelerde geçen güçlü ve kuvvetli sözcükleri anlamdaş sözcüklerdir

  Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir Örneğin batmak sözcüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

  I Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış
  II Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış
  III Onun bu sözleri bana battı
  IV Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış
  V Okyanusta çarpışan gemiler batmış

  Batmak sözcüğü I cümlede iflas etmek, II cüm*lede kirlenmek, III cümlede, dokunmak, rahatsız etmek anlamında kullanılmıştır IV ve V cümlede ise bir sıvının üstündeyken içine gömülmek anlamında kullanılmıştır O halde bu cümlelerde batmak sözcüğünün sadece IV ve V cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir

  Eş Anlamlı Sözcükler ve Örnek Cümleler
  güçlü kuvvetli
  değerli kıymetli
  beyaz ak
  öykü hikâye
  duygu his
  yıl sene
  konuk misafir
  bencil egoist
  ayrım fark
  ayrıntı detay
  öğretmen muallim
  öğrenci talebe
  dil lisan
  görev vazife
  sınav imtihan
  ad isim
  dize mısra
  deneyim tecrübe
  armağan hediye
  yanlış hata
  soru sual
  uslu akıllı
  okul mektep
  sözcük kelime
  basınç tazyik
  kişi şahıs
  gezi seyahat
  gezgin seyyah
  özverili fedakâr

  O eskiden güçlü bir çocuktu
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli

  Annesine çok değerli bir hediye almış
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir

  Eş Anlamlı Sözcükler
  Görünüş= Zevahir
  Becerikli= Maharetli veya usta
  Başarı= Muvaffakiyet
  Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
  Bayındırlık = İmar
  Doğa-Tabiat,
  Muallim-Öğretmen,
  Okul-Mektep,
  Şart-Koşul,
  Cebren-Zorla
  Yorum > Tefsir
  Bakış > Nazar
  Haber > Bilgi
  yaren=arkadaş
  akran=yaşıt
  yar=sevgili
  Ablak= Yayvan ve dolgun
  Şölen= Ziyafet
  Cengaver= Şavaşçı
  Bildirge= Beyanname
  Söyleşi= Sohbet


  ------------------------