Eş anlamlı kelimeler sözlüğü

'Türkçe Sözlük' forumunda Nalan tarafından 26 Haziran 2013 tarihinde açılan konu


 1. abide kelimesinin eş anlamlısı nedir : anıt
  acele kelimesinin eş anlamlısı nedir : çabuk
  acemi kelimesinin eş anlamlısı nedir : toy
  aciz kelimesinin eş anlamlısı nedir : güçsüz
  ad kelimesinin eş anlamlısı nedir : isim
  adalet kelimesinin eş anlamlısı nedir : hak
  adet kelimesinin eş anlamlısı nedir : sayı
  aka kelimesinin eş anlamlısı nedir : büyük
  akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir : us
  akşam kelimesinin eş anlamlısı nedir : gece
  al kelimesinin eş anlamlısı nedir : kırmızı
  alelade kelimesinin eş anlamlısı nedir : sıradan
  aleni kelimesinin eş anlamlısı nedir : açık
  ara kelimesinin eş anlamlısı nedir : fasıla
  araba kelimesinin eş anlamlısı nedir : otomobil
  armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir : hediye
  aşk kelimesinin eş anlamlısı nedir : sevgi
  atik kelimesinin eş anlamlısı nedir : seri
  ayakkabıkelimesinin eş anlamlısı nedir : pabuç
  ayrım kelimesinin eş anlamlısı nedir : fark
  ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir : detay
  bacı kelimesinin eş anlamlısı nedir : kız kardeş
  bağışlama kelimesinin eş anlamlısı nedir : affetme
  basınç kelimesinin eş anlamlısı nedir : tazyik
  baş kelimesinin eş anlamlısı nedir : kafa
  bayağı kelimesinin eş anlamlısı nedir : adi
  bencil kelimesinin eş anlamlısı nedir : egoist
  beyaz kelimesinin eş anlamlısı nedir : ak
  bonkör kelimesinin eş anlamlısı nedir : cömert
  cennet kelimesinin eş anlamlısı nedir : aden
  cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir : yanıt
  cılız kelimesinin eş anlamlısı nedir : zayıf
  cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir : pinti
  cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir : tümce
  çabuk kelimesinin eş anlamlısı nedir : acele
  çağrı kelimesinin eş anlamlısı nedir : davet
  çamur kelimesinin eş anlamlısı nedir : balçık
  çare kelimesinin eş anlamlısı nedir : deva – umar
  değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir : kıymetli
  deneyim kelimesinin eş anlamlısı nedir : tecrübe
  denk kelimesinin eş anlamlısı nedir : müsavi
  deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir : zelzele
  dil kelimesinin eş anlamlısı nedir : lisan
  dilek kelimesinin eş anlamlısı nedir : istek – arzu
  dize kelimesinin eş anlamlısı nedir : mısra
  dizi kelimesinin eş anlamlısı nedir : sıra
  doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir : hekim
  dost kelimesinin eş anlamlısı nedir : arkadaş
  duygu kelimesinin eş anlamlısı nedir : his
  edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir : yazın
  edep kelimesinin eş anlamlısı nedir : adap
  ehemniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir : önem
  elbise kelimesinin eş anlamlısı nedir : esbap
  emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir : güven
  ender kelimesinin eş anlamlısı nedir : nadir
  eser kelimesinin eş anlamlısı nedir : yapıt
  eş anlamlı kelimesinin eş anlamlısı nedir : anlamdaş
  ev kelimesinin eş anlamlısı nedir : konut
  fakir kelimesinin eş anlamlısı nedir : yoksul
  fark kelimesinin eş anlamlısı nedir : ayrım – nüans – başkalık
  fayda kelimesinin eş anlamlısı nedir : yarar
  fena kelimesinin eş anlamlısı nedir : kötü
  fikir kelimesinin eş anlamlısı nedir : düşünce – ide
  gemi kelimesinin eş anlamlısı nedir : vapur
  gezgin kelimesinin eş anlamlısı nedir : seyyah
  gezmek kelimesinin eş anlamlısı nedir : dolaşmak
  gezi kelimesinin eş anlamlısı nedir : seyahat
  gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı nedir : sema
  görev kelimesinin eş anlamlısı nedir : vazife
  gözlem kelimesinin eş anlamlısı nedir : rasat
  güç kelimesinin eş anlamlısı nedir : kuvvet
  güçlü kelimesinin eş anlamlısı nedir : kuvvetli
  hadise kelimesinin eş anlamlısı nedir : olay
  hareket kelimesinin eş anlamlısı nedir : kinetik
  hasım kelimesinin eş anlamlısı nedir : düşman
  hasret kelimesinin eş anlamlısı nedir : özlem
  hatıra kelimesinin eş anlamlısı nedir : anı
  hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir : armağan
  hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir : doktor
  hısım kelimesinin eş anlamlısı nedir : dost
  ırak kelimesinin eş anlamlısı nedir : uzak
  ırmak kelimesinin eş anlamlısı nedir : nehir
    2. Cevap: Eş anlamlı kelimeler sözlüğü

  barış kelimesinin eş anlamlısı nedir : sulh
  resim kelimesinin eş anlamlısı nedir : fotoğraf
  çabuk kelimesinin eş anlamlısı nedir : tez
  araç kelimesinin eş anlamlısı nedir : vasıta
  Sıfat kelimesinin eş anlamlısı nedir : Önad
  ortalama kelimesinin eş anlamlısı nedir : vasat
  Ad kelimesinin eş anlamlısı nedir : İsim
  Muallim kelimesinin eş anlamlısı nedir : Öğretmen
  Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir : Berrak
  Meydan kelimesinin eş anlamlısı nedir : Alan
  Deprem kelimesinin eş anlamlısı nedir : Zelzele
  fakir kelimesinin eş anlamlısı nedir : yoksul
  cet kelimesinin eş anlamlısı nedir : ata
  hatıra kelimesinin eş anlamlısı nedir : anı
  doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir : hekim
  cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir : yanıt
  veteriner kelimesinin eş anlamlısı nedir : baytar
  yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir : sene
  ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı nedir : gereksinim
  sene kelimesinin eş anlamlısı nedir : yıl
  traktör kelimesinin eş anlamlısı nedir : motor
  ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı nedir : kundura
  matem kelimesinin eş anlamlısı nedir : yas
  İmtihan kelimesinin eş anlamlısı nedir : Sınav
  rüştiye kelimesinin eş anlamlısı nedir : ortaokul
  yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir : kabiliyet
  uygarlık kelimesinin eş anlamlısı nedir : medeniyet
  abide kelimesinin eş anlamlısı nedir : anıt
  okul kelimesinin eş anlamlısı nedir : mektep
  hekim kelimesinin eş anlamlısı nedir : doktor
  ulu kelimesinin eş anlamlısı nedir : yüce
  hatıra kelimesinin eş anlamlısı nedir : anı
  hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir : armağan
  yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir : sene
  misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir : konuk
  sevinçli kelimesinin eş anlamlısı nedir : neşeli
  cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir : pinti
  ırmak kelimesinin eş anlamlısı nedir : nehir
  dost kelimesinin eş anlamlısı nedir : arkadaş
  vazife kelimesinin eş anlamlısı nedir : görev
  hasret kelimesinin eş anlamlısı nedir : özlem
  emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir : güven
  çağrı kelimesinin eş anlamlısı nedir : davet
  problem kelimesinin eş anlamlısı nedir : sorun
  siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir : kara
  soru kelimesinin eş anlamlısı nedir : sual
  cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir : yanıt
  yel kelimesinin eş anlamlısı nedir : rüzgar
  işçi kelimesinin eş anlamlısı nedir : amele
  sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir : mutluluk
  Rüya kelimesinin eş anlamlısı nedir : Düş
  Aş kelimesinin eş anlamlısı nedir : Yemek
  Doğa kelimesinin eş anlamlısı nedir : Tabiat
  Esir kelimesinin eş anlamlısı nedir : Tutsak
  Vazife kelimesinin eş anlamlısı nedir : Görev
  Öykü kelimesinin eş anlamlısı nedir : Hikâye
  İlave kelimesinin eş anlamlısı nedir : Ek
  istikbal kelimesinin eş anlamlısı nedir : gelecek
  yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir : beceri
  Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı nedir : ihtiyar
  siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir : kara
  okul kelimesinin eş anlamlısı nedir : mektep
  önder kelimesinin eş anlamlısı nedir : lider
  hısım kelimesinin eş anlamlısı nedir : dost
  hasım kelimesinin eş anlamlısı nedir : düşman
  ana kelimesinin eş anlamlısı nedir : temel
  dilek kelimesinin eş anlamlısı nedir : istek
  armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir : hediye
  cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir : pinti
  öğrenci kelimesinin eş anlamlısı nedir : talebe
  öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir : muallim
  dizi kelimesinin eş anlamlısı nedir : sıra
  zırnık kelimesinin eş anlamlısı nedir : metelik
  siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir : kara
  önder kelimesinin eş anlamlısı nedir : lider
  hısım kelimesinin eş anlamlısı nedir : dost
  güç kelimesinin eş anlamlısı nedir : kuvvet
  dizi kelimesinin eş anlamlısı nedir : sıra
  Kıyı kelimesinin eş anlamlısı nedir : kenar
  tümce kelimesinin eş anlamlısı nedir : cümle
  akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir : us
  ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir : millet
  asır kelimesinin eş anlamlısı nedir : yüzyıl
  yılmak kelimesinin eş anlamlısı nedir : bırakmak
  imtihan kelimesinin eş anlamlısı nedir : sınav
  küçük kelimesinin eş anlamlısı nedir : ufak
  ihtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir : yaşlı
  kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir : pis
  kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı nedir : güçlü
  çabuk kelimesinin eş anlamlısı nedir : acele
  yılmak kelimesinin eş anlamlısı nedir : bıkmak
  atik kelimesinin eş anlamlısı nedir : seri
  resim kelimesinin eş anlamlısı nedir : fotoğraf
  elbise kelimesinin eş anlamlısı nedir : esbap
  Yurt kelimesinin eş anlamlısı nedir : Vatan
  Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir : Cevap
  Tümce kelimesinin eş anlamlısı nedir : Cümle
  Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir : Millet
  Sözcük kelimesinin eş anlamlısı nedir : Kelime
  İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir : Yaşlı
  Sebep kelimesinin eş anlamlısı nedir : Neden
  Arzu kelimesinin eş anlamlısı nedir : İstek
  Kalp kelimesinin eş anlamlısı nedir : Yürek
  uygarlık kelimesinin eş anlamlısı nedir : medeniyet
  idare kelimesinin eş anlamlısı nedir : yönetim
  idadi kelimesinin eş anlamlısı nedir : lise
  sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı nedir : mesuliyet
  dam kelimesinin eş anlamlısı nedir : çatı
  abece kelimesinin eş anlamlısı nedir : alfabe
  deva kelimesinin eş anlamlısı nedir : ilaç
  anlam kelimesinin eş anlamlısı nedir : mana
  silah kelimesinin eş anlamlısı nedir : tabanca
  önem kelimesinin eş anlamlısı nedir : ehemmiyet
  ilgi kelimesinin eş anlamlısı nedir : alaka
  kural kelimesinin eş anlamlısı nedir : kaide
  bilinen kelimesinin eş anlamlısı nedir : malum
  tören kelimesinin eş anlamlısı nedir : merasim
  serüven kelimesinin eş anlamlısı nedir : macera
  şaka kelimesinin eş anlamlısı nedir : latife
  sıhhat kelimesinin eş anlamlısı nedir : sağlık
  tasa kelimesinin eş anlamlısı nedir : üzüntü
    3. Yurt kelimesi niye yok
   


Similar Threads: anlamlı kelimeler
Forum Başlık Tarih
Türkçe Sözlük Esir eş anlamlısı kısaca 29 Mart 2014
Türkçe Sözlük Havanın Eş Anlamlısı 5 Temmuz 2012
Türkçe Sözlük Bilimin Eş Anlamlısı 4 Temmuz 2012
Türkçe Sözlük Modern Kelimesinin Zıt Anlamlısı 30 Haziran 2012
Türkçe Sözlük Çalışmanın Zıt Anlamlısı Nedir 24 Haziran 2012