Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamdaş Sözcükler Neler?

'Etüt Merkezi' forumunda Yasemin tarafından 13 Şub 2010 tarihinde açılan konu

 1. Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamdaş Sözcükler


  Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan kelimelere “eş anlamlı kelimeler” denir. Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

  EŞ ANLAMLI KELİMELER

  Eş anlamlı kelimeler sözlüğü için yazının sonuna bakınız. Sözlükte arama yaparak istediğiniz kelimenin eş anlamlısına ulaşabilirsiniz. Bulamadığınız herhangi bir kelime olursa yorum yazarak bize bildirebilirsiniz. Yorumlar incelenir ve eş anlamlısı olmayan kelimeler listeye eklenir.

  abide : anıt
  acele : çabuk
  acemi : toy
  aciz : güçsüz
  ad : isim
  adalet : hak
  adet : sayı
  aka : büyük
  akıl : us
  akşam : gece
  al : kırmızı
  alelade : sıradan
  aleni : açık
  ara : fasıla
  araba : otomobil
  armağan : hediye
  aşk : sevi
  atik : seri
  ayakkabı : pabuç
  ayrım : fark
  ayrıntı : detay

  bacı : kız kardeş
  bağışlama : affetme
  basınç : tazyik
  baş : kafa
  bayağı : adi
  bencil : egoist
  beyaz : ak
  bonkör : cömert

  cennet : aden
  cevap : yanıt
  cılız : zayıf
  cimri : pinti
  cümle : tümce

  çabuk : acele
  çağrı : davet
  çamur : balçık
  çare : deva - umar

  değerli : kıymetli
  deneyim : tecrübe
  denk : müsavi
  deprem : zelzele
  dil : lisan
  dilek : istek - arzu
  dize : mısra
  dizi : sıra
  doktor : hekim
  dost : arkadaş
  duygu : his

  edebiyat : yazın
  edep : adap
  ehemniyet : önem
  elbise : esbap
  emniyet : güven
  ender : nadir
  eser : yapıt
  eş anlamlı : anlamdaş
  ev : konut

  fakir : yoksul
  fark : ayrım - nüans - başkalık
  fayda : yarar
  fena : kötü
  fikir : düşünce - ide

  gemi : vapur
  gezgin : seyyah
  gezmek : dolaşmak
  gezi : seyahat
  gökyüzü : sema
  görev : vazife
  gözlem : rasat
  güç : kuvvet
  güçlü : kuvvetli

  hadise : olay
  hareket : kinetik
  hasım : düşman
  hasret : özlem
  hatıra : anı
  hediye : armağan
  hekim : doktor
  hısım : dost

  ırak : uzak
  ırmak : nehir

  idadi - lise
  idare - yönetim
  ihtiyar - yaşlı
  ihtiyaç - gereksinim
  ilan - duyuru
  ilişki - münasebet
  imtihan - sınav
  isim - ad
  istasyon - gar veya Terminal
  istikbal - gelecek
  işçi - amele
  ivedi - çabuk
  izahat - açıklama

  kabiliyet - yetenek
  kafa - baş
  kahin - medyum - bilici
  kalp - yürek
  kanıt - delil
  kara - siyah
  kelime - sözcük
  kılavuz – rehber
  kırmızı - al
  kıyı - kenar - sahil
  kirli - pis
  kişi - şahıs
  kolay - basit
  konuk - misafir
  kural - kaide
  kuvvetli - güçlü
  küçük - ufak - minik

  lider : önder

  mal - meta
  mani - engel
  matem - yas
  mektep - okul
  mektup - name
  merkep - eşek
  misafir - konuk
  misal - örnek
  mizah - gülmece
  muharebe - savaş
  mübarek - kutsal

  namzet - aday
  nefes - soluk
  nehir - ırmak
  nesil - kuşak
  nezir - adak

  okul - mektep
  ortalama - vasat
  oy - rey

  öğrenci – talebe
  öğretmen – muallim
  öğüt - nasihat
  önder - lider
  örnek - misal
  öykü – hikâye
  özverili – fedakâr

  problem : sorun

  rey - oy
  rüştiye - ortaokul
  rüzgar - yel

  saadet - mutluluk
  sabit - durağan (durgun)
  sağlık - sıhhat
  savaş - cenk - harp - muharebe
  sebep - neden
  sene - yüzyıl ya da asır
  serüven - macera
  sevinç - mutluluk
  sınav - imtahan
  sınıf - derslik
  sitane - yıldız
  siyah - kara
  son - nihayet
  sonbahar - güz
  soru - sual
  sorumluluk - mesuliyet
  sözcük - kelime
  sözlük - lügat

  şaka : latife
  şakacı : nüktedan

  tabiat - doğa
  tartışma - münakaşa
  temel - esas
  tören - merasim
  tren - şimendifer
  tutsak - esir
  tümce - cümle

  uçak - tayyare
  ulu - yüce
  ulus - millet
  uslu – akıllı
  usta - ehil
  uyarı - ikaz
  uygarlık - medeniyet
  uzak - ırak

  üzüntü : tasa

  vakit - zaman
  vatan - yurt
  vazife - görev
  veteriner - baytar
  vilayet - il

  yanıt – cevap
  yanlış – hata
  yaşlı - ihtiyar
  yel - rüzgar
  yemek - aş
  yetenek - beceri - kabiliyet
  yıl - sene
  yılmak - bıkmak
  yoksul - fakir
  yurt - vatan
  yürek - kalp
  yüz - sima - çehre - surat

  zehir : agu
  zengin : varlıklı
  zırnık : metelik
  zorluk : güçlük

  O eskiden güçlü bir çocuktu.
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

  Annesine çok değerli bir hediye almış.
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.