Erozyondan Korunma Yolları Kısaca

'Eğitim Merkezi' forumunda Meryem tarafından 27 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Erozyondan Korunma Yolları nelerdir
  Erozyondan Korunma Yolları


  Korunma yolları:
  Ağaç landırma, Bitki örtüsü, Baraj Gölleri yapma,
  Tarlalar eğime yatay sürülmeli
  Ağaç kesimlerine karşı tedbirler
  Parçalanmış ve üretimde etkinliğini yitirmiş arazilerin toplulaştırılmasına hız veren ve bu amaçla hazırlanan Arazi Toplulaştırma Yasası yürürlüğe konulmalıdır. Önemli Sel havzalarında Havza Islahı Grup Müdürlükleri kurulmalıdır. Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. Erozyonun zararlarının halka anlatılması için her türlü basın organından yararlanılmalı, erozyon konusunda gelecekte bilinçli bir toplum yetiştirilmesi için ilkokuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir. Sivil toplum örgütlerinin eğitim çabaları desteklenmelidir. Gerçekten son yıllarda , sivil toplıun örgütlerinin sayısında bir artış olmuş ve bu konuda halkın bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde daha fazla gayret sarfedilmiştir. Yapılan çalışmalarda amaçlanan sonucun alınabilmesi ve alınan ödeneklerin doğru hedeflere kanalize edilebilmesi için faaliyet gösterilecek sahaların yasal statüsünün bilinmesi ile saha seçimindeki önceliklere uyulmalıdır.