Erkek kıyafetinde renk yasağı var mı

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Aysell tarafından 17 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Erkek kıyafetinde renk yasağı var mı


  Her rengin kendine göre bir güzelliği vardır
  Örneğin Peygamberimizin beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bilinmektedir Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır(İbn-i Sad, Tabakat I 451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348)

  Kırmızı giymek haram diye bir kayıt bulunmamaktadır Elbisenin rengi önemli değil, temizliği önemlidir Yalnız Arabistan gibi çok sıcak ülkelerde koyu renk, güneş ışığını dışa yansıtmadığı için insanı bunaltır Bu bakımdan sıcak ülkelerde açık renk elbise giymek, rahatlık açısından daha uygundur

  Renkleri kullanması açısından inceleyelim

  BEYAZ
  İbnu Abbâs radıyu anhümâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  Elbiselerden beyaz olanları giyin Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir Ölülerinizi de beyazla kefenleyin

  Tirmizi, Cenâiz 18, (994); Ebu Dâvud, Tıbb 14, (3878)  KIRMIZI
  Hilâl İbnu Âmir babasından naklediyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmı Minada halka hitap ederken gördüm Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üzerinde idi Hz Ali radıyu anh da önüne durmuş, Aleyhissalâtu vesselâmın söylediklerini tekrarlıyordu

  Ebu Dâvud, Libas 21, (4073)

  Hz Bera radıyu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm orta boylu idi Ben onu kızıl bir hulle içerisinde gördüm Ben Aleyhissalâtu vesselâmdan daha güzel bir şeyi hiç görmedim

  Buhârî, Libas 35, Menâkıb 23; Müslim, Fezâil 91, (2337); Ebu Dâvud, Libas 21, (4072); Tirmizî, Libas 4, (1724); Nesâî, Zînet 94, (8, 203)

  İbnu Amr İbnil-As radıyu anhüm anlatıyor: Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resülullah aleyhissalâtu vesselâma selam verdi Ama Aleyhissalâtu vesselâm adamın selamını almadı

  Ebu Dâvud, Libâs 20, (4069); Tirmizî, Edeb 45, (2808)

  Benî Esedden bir kadın anlatıyor: Bir gün, Resülullah aleyhissatâtu vesselâmın zevcelerinden Zeynebin yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk Biz bu işle meşgulken Resülullah aleyhissalâtu vesselâm çıkageldi Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü Zeynep bu hali görünce, Aleyhissalâtu vesselâmın bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü Aleyhissalâtu vesselâm geri döndü ve âniden geldi (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi

  Ebu Dâvud, Libâs 20, (4071)

  İmrân İbnu Husayn radıyu anhümâ anlatıyor:
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem Ne sarıya boyanmışı, ne de (eteşinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur

  Ebu Dâvud, Libâs, 11, (4048); Tirmizi, Edeb 30, (2789)  SARI

  İbnu Amr İbnil-As radıyu anhümâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü Derhal:

  Bunu giymeni annen mi sana emretti? diye sordu Ben: Bunları yıkayayım mı, ey Allahın Resulü dedim

  Hattâ yak onları! buyurdular

  Bir rivayette: Bu, kâfirlerin kıyâfetidir, sakın bunları giyme! buyurdular denmiştir

  Müslim, Libas 27, (2077); Ebu Dâvud, Libâs 20, (4066, 4067, 4068); Nesâî, Zinet 96, (8, 203, 204)

  Hz Ali radıyu anh anlatıyor: Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, kasîy (yol yol ipek bulunan keten) kumaşla sarıya boyanmış kumaşı yasakladı

  Ebu Dâvud, Libâs 11, (4044); Tirmizî, Libas 5, (1725); Müslim Libâs 29, (2078)  YEŞİL

  Ebu Remse radıyu anh anlatıyor: Resülullah aleyhissalâtu vesselâmin üzerinde iki yeşil giysi gördüm

  Ebu Dâvud, Libâs 19, (4065); Tirmizi, Edeb 48, (2813); Nesâî, Zînet 97, (8, 204), Iydeyn 16, (3,185)  SİYAH

  Ümmü Hâlid Bintu Hâlid İbni Saîd İbniI-Âs radıyu anhüma anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma benekli siyah bir giysi getiriImişti

  Bunu kime giydirmemi uyşun bulursunuz? buyurdular Herkes susmuştu

  Bana Ümmü Hâlidi getirin! emrettiler Beni yanına götürdüler Giysiyi elleriyle bana giydirdi ve sonra da:

  Üstünde eskit, üstünde eskit! diye iki sefer tekrarladılar Siyah kumaşın beneğine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve:

  Ey Ümmü Hâlid! Bu senna (güzel), ey Ümmü Hâlid bu sennâ! diyordu Sennâ, Habeşistan dilinde güzel demekti

  Buhârî, Libâs 22, 32,188; Menâkıbul-Ensar 37, Edeb 17; Ebu şâvud, Libas 1

  Kırmızı ve bazılarına göre sarı renkte elbiseler giymek mekruhtur Dürrü'l-Müntekâ'da sünnetin hilâfına giyilen her türlü elbisenin mekruh olduğu da ilâve edilmiştir, (Dürrü'l-Müntekâ, (Dâmâd kenarında) N/532)


  Peygamber Efendimiz'in kırmızı elbise giydiğine dair rivayetler vardır:
  Bera (ra)den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (sav)i kırmızı bir elbise giymiş ve saçlarını taramış vaziyette gördüm Ne ondan önce ne de ondan sonra o kadar güzel hiç kimse görmedim

  (Buhari Menakıb 23, Libas 35, Müslim Fezail 91) Bu rivayette geçen elbisenin kırmızı çizgili ama içinde yeşil, beyaz çizgiler de bulunduğu ifade edilir (Bkz Riyazüs Salihin: IV-782)

  Fakat kıpkırmızı giymenin yasaklandığı başka rivayetlerden anlaşılmaktadır:
  Kıpkırmızı elbise giymekten, altın yüzük kullanmaktan ve rükuda Kuran okumaktan yasaklandık (Müslim, Libas: 4; Ebû Davud, Libas: 11)

  Dolayısıyla sırf kırmızı giymek Hanefi mezhebine göre haram değil mekruhtur, Şafi mezhebine göre ise caizdir İçinde kırmızı bulunan ama sırf kırmızı olmayan giysileri giymek ise her halükarda caizdir