Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 16 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi
  (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi


  Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) Davası Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : velayeten babası Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  velayeten annesi Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : Ergin kılınma
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkillerimin oğlu 15 yaşını tamamlamış, oklunu bitinmiş, aklı başında ne yaptığını bilen bir kişidir Çevresinde kendisini ispat etmiş bir çocuktur Özel ilgi alanı olan bilgisayar konusunda bulunduğumuz çevrede bilgisayar uzmanı olarak tanınmakta ve zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirmektedir
  2-Bilgisayar konusundaki bu başarıları Erzincanda bulunan birçok bilişim firmasının dikkatini çekmiş ve kendisine iş tekliflerinde bulunmuşlardır Kendisini de bilgisayar konusunda bir firmada çalışmayı düşünmektedir Yaşı küçük olduğu için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip değildir Çalışabilmesi ve sorumluluk alabilmesi için ergin kılınması gerekmektedir Ergin kılınma hususunda kendi isteği ve anne ve babasının rızası bulunmaktadır
  DELİLLER : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller
  HUKUKİ SEBEPLER : MK md 12, HUMK ve sair ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkillerimin Erzincan Merkez, İnönü Mahallesi, Cilt , Hane , Sıra numarasında kayıtlı bulunan M ve N kızı, Erzincan doğumlu, TC numaralı, müşterek çocukları ergin kılınmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim //

  Davacılar vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
  Ek: Vekâletname