Erdel Seferi kısaca

'Tarih Bölümü' forumunda Mirayy tarafından 23 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu


  1. Erdel Seferi kısaca

    Erdel Seferi
    1551’de Alman kuvvetleri Erdel’e girdi. Sultan, Alman kuvvetlerinin Erdel’e girdiğine kani olunca Avusturya elçisinden durumu sordurtarak onu haps ettirdiği gibi Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmed Paşa’yı Erdel üzerine yürümekle görevlendirmişti. 10 Temmuz 1551’de Sofya’dan hareket eden Sokullu, bir müddet sonra 7 Eylül’de Slankamen’den ayrılarak Beçe önlerine gelip burayı ele geçirir. Ayrıca, Beçkerek ve Çanad’dan başka 12 kaleyi daha zapt ederek Osmanlı hâkimiyetine katar. Lipva’yi da kolaylıkla ele geçirdikten sonra Temeşvar’ı kuşatır. Fakat iklim şartlarının müsait olmaması üzerine Belgrad’a döner. Kara Ahmet Paşa daha sonra Temeşvar’ı fetheder.

    Sokullu Mehmed Paşa’nın çekilmesi üzerine Avusturya ordusu Erdel’e girerek Lipva’yi geri aldığı gibi Segedin’i de muhasara eder. Bu sırada Segedin sancakbeyi olan Mihal oğlu Hızır Bey’in iç kaleye kapanıp, Budin Beylerbeyi olan Hadim Ali Paşa’yı keyfiyetten haberdar etmesi üzerine Segedin önlerine gelen Ali Paşa, Avusturya ordusunu imha etmişti. İki taraf arasındaki savaş 1562 yılına kadar sürer.Bu tarihte Ferdinand, Busbecq adındaki elçisini anlaşmak üzere İstanbul’a gönderir. Yine bu sırada Şarlken’in çekilmesinden dolayı Ferdinand beş seneden beri Alman İmparatoru bulunuyordu. Böylece en son olarak Ferdinand, Erdel’den vaz geçmiş ve eskisi gibi elinde bulunan Macaristan için 30.000 duka altını kabul ile sekiz senelik bir barış imzalamıştı (1562).