Epistemolojik Teoriler Nelerdir - Epistemolojik Teoriler Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Epistemolojik Teoriler Nelerdir - Epistemolojik Teoriler Hakkında Bilgi  Sofizm

  Sofistler herşeyin merkezine insanı aldıklarından dolayı görecelilikten bahsederler Bu nedenle İnsanların hepsinin üzerinde birleşeceği bir bilginin olamayacağını savunurlar Sofistlerin en ünlülerinden biri Protagoras’tır O’na göre 'İnsan her şeyin ölçüsüdür' Diğer bir sofist de Gorgias’tır O düşüncesini şu sözleriyle özetler "Gerçek yoktur, olsaydı bilinemezdi, bilinseydi bile başkasına bildirilemezdi"

  Akılcılık (Rasyonalizm)

  Akılcılık, bilginin kaynağının akıl olduğunu; doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceği tezini savunan felsefi yaklaşımdır Bu yaklaşıma göre deney yolu ile elde edilen bilgi kesin bilgi değildir, geçicidir İnsan duyum ve algıları geçici, doğruluğu kesin olmayan bilgiler verir Eski Yunan'da rasyonel bilgi ile duyu organlarımızın sağladığı duyusal bilgi arasında fark olduğunu belirten ilk filozoflar Herakleitos, Parmenides, Sokrates, Platon ve Aristoteles'tir Yeni çağ akılcıları ise Descartes ve Hegel'dir

  Deneycilik (Empirizm)

  Deneycilik, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren yaklaşımdır Deneyci yaklaşıma göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur Bu nedenle akılcılık yaklaşımına karşıdır Akılcılığın insan aklında doğuştan ilkeler varolduğu varsayımına karşıdır Doğru bilgi duyular vasıtasıyla deney yolu ile elde edilebilir Bütün bilgilerin ilk kaynağı duyudur Deneycilik yaklaşımının önemli filozofları John Locke ve David Hume'durYani sezgilere yer yoktur Varlığın gözleme dayandığını ifade eder Gözlemleyemediğimiz hakkında bilgi elde edemeyiz Ve her şey nedeni içinde sonucunu bulacaktır

  Analitik Felsefe

  Felsefeyi düşünsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir dil analizi olarak algılayan felsefi akımdır Bilimlerin dilini çözümlemeye ve onların kavram yapısını araştırmaya öncelik verilir Ludwig Wittgenstein akımın önde gelen temsilcilerindendir

  -----------------------------