Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler nelerdir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler nelerdir
  enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir, enzimlerin çalışmasına neler etki eder, enzimlerin çalışmasına neler etkiler, enzimlerin çalışması nasıl etkilenir?

  Sıcaklık 10 °C yükseldiğinde tepkime hızı iki misli artar, yani tepkime hızının yükselmesi, sıcaklıkla doğru orantılıdır Ancak belirli bir noktadan itibaren düşmeye başlar ve tamamen durur En iyi çalışabileceği sıcaklığa Optimum Sıcaklık denir

  Yüksek sıcaklıklarda enzimler etkisizdirler (genellikle 55-60 °Cde) Bazı ılıcalarda yosunlar 80 °Cde yaşabilirler; fakat bunun üzerindeki sıcaklıklarda enzimleri tamamen koagüle olur ve bir daha etkili hale geçemez Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler

  Fakat bu sıcaklığın devamı ya da sıcaklığın biraz daha yükselmesi enzimlerin etkinliğini sonsuz olarak ortadan kaldırır Enzimlerin etkisiz hale geçmeleri ile proteinlerin koagüle olması arasında büyük bir ilişkinin olması, onların, büyük bir kısminin proteinlerden yapıldığım kanıtlar Doğal olarak enzimler, proteinlerin bir kısmı gibi üçüncül yapıya sahiptir veya en azından moleküllerinin bir kısmı bu yapıdadır Fakat yüksek sıcaklıklarda bu helozonik ya da üçüncül yapı parçalandığından ya da birbiri üzerine yığıldığından, protein koagüle olur ve enzim etkisiz hale geçer (sütün kaynatılmasında, bakteri enzimlerinin etkisiz hale geçmesi ile ekşime önlenir; bu yoldan teknikte büyük ölçüde yararlanılır; konserve vs yapımında) Düşük sıcaklıklar enzimin etkinliğini azaltır 0°Cde enzim ya hiç ya da pek az işlev gösterir; fakat soğuğun enzimin yapışım bozduğu görülmemiştir Sıcaklık eski hale döndüğünde etkinlik yine başlar (dondurmak suretiyle besin maddelerinin saklanması, yine enzimlerin etkisiz hale geçirilmesiyle sağlanır), insan vücudunda, daha doğrusu sabit sıcaklıklı hayvanlardaki enzimler çoğunluk 37°Cde optimum etkindirler Daha yüksek sıcaklıklarda (çocuklarda 42, yetişkinlerde 41 °C) enzimler etkisizleşirler; çok defa da koagüle olurlar

  pH
  Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler Bazı hallerde enzimler en yüksek etkinliği belirli bir pH derecesinde gösterirler Bu pH derecesine Optimum pH denir Örneğin, proteini parçalayan pepsin, midenin 2 pHlık asidik ortamında maksimum çalışır; buna zıt olarak pankreastan salgılanan ve yine protein sindiriminde rol alan tripsin, ancak 8,5 pHde optimum olarak çalışabilir pHla ilgili olmasının nedeni, yapılarında proteinleri taşımalarındandır Ola ki, pHa bağlı olarak protein molekülü üzerinde çeşitli elektrik yüklenmeleri ve buna bağlı olarak dış yüz şekli (üçüncül yapı) meydana gelmekte ve substratla-enzim uyuşmasını sağlamaktadır Belki de bu elektrik yüklenmesi enzim-substrat arasındaki çekiciliği artırmaktadır Kuvvetli asitler ve bazlar enzimleri koagüle ederler

  Enzim /Substrat Derişimi
  Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür Substratın ya da enzimin fazla olması bu hızı değişik şekillerde etkileyebilir Bol substrat bulunan bir ortama eklenecek enzim, son ürünün miktarım artıracaktır

  Diğer Kimyasal Maddeler ve Suyun Etkisi
  Birçok kimyasal madde enzimleri etkisiz hale getirir; örneğin, siyanit, solunumda önemli rol oynayan sitokrom oksidaz enzimin! etkileyerek inhibe eder (Şekil 215/c) Ölüm meydana gelebilir Florit, glikozu laktik aside çeviren enzim kademele-rine etki eder Hatta enzimin bizzat kendisi zehir etkisi yapabilir; örneğin, 1 mg kristal tripsin, farenin damarına enjekte edilirse ölüm meydana gelir Bazı yılan, arı ve akrep zehirleri de enzimatik etki göstererek kan hücrelerin! ya da diğer dokuları tahrip ederler

  Enzimlerin büyük bir kısmı işlevlerini su içerisinde gösterdiklerinden, suyun miktarı da enzim işlevinde etken bir koşuldur Genellikle % 15′in altında su içeren ortamlarda, enzimler işlev göstermezler Reçel ve pekmez yapımında bu faktör önemlidir Sulandırılan reçelin, balın ya da pekmezin vsnin mayalanması ve ekşi-mesi bu yüzdendir Hatta tahıl alımlarında su oranının % 15′in altında istenmesi de bu nedene dayanır
  ---------------------