Engelli Maaşı Almak İçin Gerekenler

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 28 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Engelli Maaşı Almak İçin Gereken Evraklar


  Engelli Maaşı Almak İçin neler gereklidir Engelli Maaşı Almak İçin istenen evraklar ve belgeler nelerdir..

  Engelli Maaş almak için nereye başvurulması gerekiyor 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlıikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılmalıdır.

  Engelli Maaşı Almak İçin Gerekli Belgeler?


  Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)

  Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği.

  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu,Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.

  Engelli ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı başvurularında, engelli sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte engelli sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla aslı gibidir onayı verilir.

  Ayrıca 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelli sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir.
   


Similar Threads: Engelli Maaşı
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Engelli Maaşı 2013 12 Mart 2013
Sosyal Konular Engelli Maaşı 2013 Sorgulama 28 Şubat 2013
Sosyal Konular Engelli Maaşı Alma Şartları 2013 27 Şubat 2013
Sosyal Konular Engelli Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir 27 Şubat 2013
Sosyal Konular Üç Aylık Engelli Maaşı Sorgulama 27 Eylül 2012