Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi


  Endoplazmik retikulum hücrede bulunan, veziküller, tüpler ve sisternalardan oluşmuş bir organeldir Bu organel çeşitli işlevlerdan sorumludur: membran proteinlerinin veya bir membran içinden geçerek (hücre dışına veya membran çevrili bir organelin içine) salgılanacak olan proteinlerin çevrimi, katlanması ve taşınması; kalsiyum depolanması; ve bazı lipit ve makromoleküllerin depolanması

  1845 yılında Keith R Porter, Albert Claude, ve Ernest F Fullam in 1945, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için bu araştırmacılar buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir[1] Yapılan daha derin çalışmalarda endoplazmik retikulum'un sitoplazmada bulunan bir koful sistemi olduğu ve bu sistemin bir zarla çevrilmiş olduğu saptanmıştır Endoplazmik matriks ise koful sisteminin dışında, yani kofullar arasında kalan alanı doldurur Endoplazmik retikulum,Golgi aygıtı ve lizozomun oluşturduğu yapıya endoplazmik vakuol sistemi adı verilir

  Endoplazmik retikulumun zarınin kalınlığı 50-60 Å kadardır Kalınlığı hücre zarından az olduğu halde aynı yapıyı gösterir İki koyu ve arasında bir açık renk tabakadan yapılmıştır

  Endoplazmik retikulumu bir kargo sistemine benzetilebilir Hücre içinde ve hücre dışına proteinleri taşımayı sağlar Aynı zamanda bazı hücrelerde glikojen, steroidler, ve diğer makromolekülleri depolar

  Üzerinde ribozom taşıyıp taşımamasına göre ikiye ayrılırRibozom bulunduranlara Granüllü,bulundurmayanlara granülsüz endoplazmik retikulum denirGranüllü endoplazmik retikulum protein sentezinde; granülsüz ise karbonhidrat, lipit ve steroid metabolizmasında görevlidirGranül, tanecik demektir, elektron mikroskobunda bu yapıların üzerinde küçük tanecikler görünmesinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır
  [​IMG]


  ---------------------