Emir Ahmed-İ Buhari Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 17 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Emir Ahmed-İ Buhari Kimdir    Emir Ahmed-İ Buhari Kimdir Hayatı

    Emir Ahmed-İ Buhari İstanbulun büyük velilerinden. Emir Ahmed-İ Buhari Buharalı olup Peygamber efendimizin torunlarındandır. Tasavvuf yolunda yükseldi. İstanbul Fâtihde yıllarca talebe yetiştirdi. 1516 (H.922) senesinde vefât etti.

    Emir Ahmed-İ Buhari Küçük yaşta Hace Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine talebe oldu. Onun hasta kalplere şifa veren sözleriyle yetişti. Hizmetiyle şereflenip, teveccühlerine kavuştu. Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri onu çok severdi. Nerede görse ayağa kalkar, tazim ve ikramda bulunurdu. Seyyid Ahmed, hocasının bu iltifâtlarına çok mahcub olurdu. Bir gün hocasına; Muhterem efendim! Bu fakir için gösterdiğiniz hürmet bizi çok üzmektedir.deyince, Ubeydullah-ı Ahrâr ona Size nasıl tâzim, hürmet etmeyelim ki? Sizi gördüğümüz zaman iki büyüğün azametini müşahede etmekteyiz. Biri; sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın neslindensiniz. Diğeri de Hace Mahmûd İncirfagnevî ceddinizdir. buyurdu. Seyyid Ahmed-i Buhari, daha sonra hocasının işâretleri üzerine yine hocasının halîfelerinden Simavlı Abdullah-ı İlâhî ile berâber Anadoluya geldi.