Emevi Ve Abbasilerde Türklerin Faaliyetleri

'Tarih Bölümü' forumunda cCasT tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde açılan konu 1. Emevi Ve Abbasilerde Türklerin Faaliyetleri


  Abbasi Devleti Emevilerin takip ettiği Arap ırkçılığına dayanan siyaseti terk ederek Müslüman halka eşit davranmıştır. Abbasilerin bu tavrı Türklerim İslamiyete girmelerini hızlandırmıştır.

  1) Türklere ilk görev veren Abbasi halifesi Mansurdur.

  2) Harun Reşit saray muhafızlarını Türklerden oluşturmuştur.

  3) Halife Memun ve Mutasım döneminde ise devlet içerisinde Türklerin rolü oldukça artmıştır.

  4) Mutasım zamanında Abbasi ordusunda çoğunluk Türklerin eline geçmiş, Türkler için Bağdat yakınlarında Samerra şehrini kurdurmuştur.

  5) Abbasiler Bizans sınırı boyunca kurdukları AVASIM ŞEHİRLERİNE (Tarsus, Adana, Antakya, Maraş, Malatya, Diyarbakır) Türkleri yerleştirmişlerdir. Bizans ile savaşlarda önemli rol oynamışlardır.

  6) Mısır, Suriye ve devletin doğu illerinde vali olarak görev yapmışlardır. Devlet merkezinde vezir ve haciplik gibi görevler üstlenmişlerdir.

  7) Tuğrul Bey 1055 I.Bağdat Seferi ile Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarmışlardır.