Emanete sadakat Ve Hıyanet Hakkında Ayetler

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 11 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. Emanete sadakat Ve Hıyanet Hakkında Ayetler  Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
  hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
  Nisâ : 58

  Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır.
  Enfâl : 28

  Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;
  Mü'minûn : 8

  Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;
  Meâric : 32