Elementler Ve Bileşikler

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. kimya elementler ve bileşikler
  Elementler Ve Bileşikler hakkında bilgi
  Elementler Ve Bileşikler nelerdir
  elementler ve bileşiklerin özellikleri

  Elementler Ve Bileşikler

  Saf bir madde element ya da bileşik olabilir. Saf madde kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine aynlamıyorsa bu madde bir element’tir. Halen 115 elementin tanımlanması gerçekleştirilmiştir.

  Element, aynı cins atomlardan meydana gelen saf madde.

  elementlerin bazıları ve simgeleri
  • H Hidrojen
  • 2 He Helyum
  • 3 Li Lityum
  • 4 Be Berilyum
  • 5 B Bor
  • 6 C Karbon
  • 7 N Azot
  • 8 O Oksijen
  • 9 F Flor
  • 10 Ne Neon
  • 11 Na Sodyum
  • 12 Mg Magnezyum
  • 13 Al Aluminyum
  • 14 Si Silisyum
  • 15 P Fosfor
  • 16 S Kükürt
  • 17 Cl Klor
  • 18 Ar Argon
  • 19 K Potasyum
  • 20 Ca Kalsiyum
  • 21 Sc Skandiyum
  • 22 Ti Titanyum
  • 23 V Vanadyum
  • 24 Cr Krom
  • 25 Mn Mangan
  • 26 Fe Demir
  • 27 Co Kobalt
  • 28 Ni Nikel
  • 29 Cu Bakır
  • 30 Zn Çinko
  • 31 Ga Galyum
  • 32 Ge Germanyum
  • 33 As Arsenik
  • 34 Se Selenyum
  • 35 Br Brom
  • 36 Kr Kripton
  • 37 Rb Rubidyum
  • 38 Sr Strontiyum
  • 39 Y İtriyum
  • 40 Zr Zirkon
  • 41 Nb Niobyum
  • 42 Mo Molibden
  • 43 Tc Tekhnetyum
  • 44 Ru Rutenyum
  • 45 Rh Rodyum
  • 46 Pd Palladyum
  • 47 Ag Gümüş
  • 48 Cd Kadmiyum
  • 49 In İndiyum
  • 50 Sn Kalay
  • 51 Sb Antimon
  • 52 Te Tellür
  • 53 I Iyot
  • 54 Xe Ksenon
  • 55 Cs Sezyum
  • 56 Ba Baryum
  • 57 La Lantan
  • 58 Ce Seryum
  • 59 Pr Praseodim
  • 60 Nd Neodim


  Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin genel özellikleri

  Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
  Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler.
  Bileşikle karışımın farkı:

  Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

  Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.
  Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler ya da su yakıcı olan oksijenden yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.
  Homojendirler.
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  • Tuz: NaCl
  • Potasyum permanganat: KMnO4
  • Asetik asit: CH3COOH
  • Kalsiyum karbonat: CaCO3
  • Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
  • Karbonat: CO3
  • Nitrat: NO3
  • Hidrojen klorür: HCl
  • Kükürt dioksit: SO2
  • Karbondioksit: CO2
  • Glikoz: C6H12O6
  • Su :H2O
  • Amonyak : NH3
  • Nitrik Asit : HNO3
  • NaCl : * Tuz