Elementler Neden Sembollerle Gösterilir

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 17 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Elementler ve Sembolleri
  Elementlerin kısaca özeti
  Element sembolleri nelerdir?

  Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

  Elementlerin özellikleri
  Saf ve homojen maddelerdir
  En küçük yapı taşları atomdur.
  Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  Sabit öz kütleleri vardır.
  Homojendir.

  Elementler sembollerle gösterilir.

  Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.

  [​IMG]

  SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir.
  ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır.
  BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür.
  MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

  [​IMG]
  Elementler :
  Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.
  Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar.
  Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.
  Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.

  Element Çeşitleri :
  Atomik Yapıdaki Elementler :
  Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.