Elektrolit Çözeltiler, Elektrolit Çözelti örnekleri

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Elektrolit Çözeltiler örneği
  Elektrolit Çözeltiler hakkında bilgi

  Elektrolit Çözeltiler Suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik yapılı bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltiye elektrolit çözeltiler denir

  İyonik yapılı bileşikler suda çözündüklerinde ayrılan (+) ve (–) iyonlar (elektrik yüklü tanecikler), çözeltide hareket ederek elektrik akımının iletilmesini sağlar

  Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir ve bu nedenle elektrolit çözeltilerdir

  • Tuz (NaCl) bileşiği suda çözündüğünde (+) yüklü Na+ iyonu yani katyonu ile (–) yüklü Cl– iyonu yani anyonu oluşur Na+ ve Cl– iyonlarının tuzlu sudaki hareketi ile elektrik akımı iletilebilir

  Tuz (NaCl) + Su → Tuzlu Su
  • Asit + Su → Asitli Su (Sirke)
  • Baz + Su → Bazik Su (Çamaşır Suyu)

  Saf Su :
  Elektrik akımını iletmez Çünkü ; yükü yoktur
  Şekerli su: Elektrik akımını iletmez Çünkü; suda çözündüğü zaman moleküllerine ayrılır
  Tuzlu su: Elektrik akımını iletir Çünkü; suda çözündüğü zaman iyonllarına ayrılır