El- Bahrü'l Medid (Kur'an-ı Kerim Tefsiri) Çıktı

'Etüt Merkezi' forumunda Semerkand tarafından 20 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. El- Bahrü'l Medid (Kur'an-ı Kerim Tefsiri) Çıktı
  Dr. Dilaver Selvi
  Ahmed İbn Acibe el-Hasenî'nin (rah)


  Ahmed İbn Acibe el-Hasenî'nin (rah) yazdığı ve Yrd. Doç Dr. Dilaver Selvi'nin tercüme ettiği Bahrü'l Medid tefsirinin ilk iki cildi çıktı.

  el-Bahrü'l-Medid fî Tefsiri'l-Kur'âni'l-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed Ibn Acibe el-Hasenî es-Sâzelî'ye aittir (1124/1809).

  Bu tefsir, baştan sona yüce Kur'ân'ın zahiri tefsiri ile tasavvufî işaretlerini bir arada sunan; zahirle batını, şeriatla hakikati, ilimle irfanı, nakille tecrübeyi, delille müsşahedeyi, amelle edebi, dille gönlü, sözle aşkı kaynaştıran orijinal bir tefsirdir.

  İbn Acibe elliye yakın eserin sahibi bir alim ve kamil mürşit olarak bu tefsirini mürşitlerinin tavsiyesi ile ömrünün son döneminde yani en verimli devresinde yazmıştır.

  Eserin zahirî tefsir kısmı, Beyzâvî, Ebü's-Suûd, Nesefî, Kurtûbî, İbn Atiyye ve İbn Cüzey gibi Ehl-i sünnetin en muteber tefsirlerinden oluşmaktadır. Tasavvufî işaretlerini ise, Kuşeyrî'nin Letâifü'l-İsârât'ı, Baklî'nin Arâisü'l-Beyânı, Hikem-i Ataiyye başta olmak üzere Kûtü'l-Kulûb, İhya, Avarif gibi tasavvufun ana kaynaklarından yapılan nakillerle, müellifin müşahede, tecrübe ve tavsiyeleri oluşturmaktadır.


  [​IMG]


  serhaber.com