Ekokardiyografi Çekimi

'Türkçe Sözlük' forumunda Elfida tarafından 30 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


  1. Ekokardiyografi Çekimi nedir
    Ekokardiyografi Çekimi hakkında bilgi

    Ekokardiyografi kalbin ultrasonografisi anlamına gelmektedir. Ekokardiyografi sırasında tek yönlü (M-modu), 2 ve 3 boyutlu görüntüler sayesinde kalbin yapısı (anatomisi), kalbin kasılması (fonksiyonu) ve varsa yapısal anomalileri saptanabilir. Doppler ekokardiyografik inceleme sayesinde de kalp kapakları ve büyük damarlardaki darlıklar ve yine kapaklardaki yetmezlikler belirlenebilir.

    İnvazif olmayan bir yöntem olması nedeniyle bir kalp defektinden (yapısal anomalilerden) şüphelenildiğinde ilk düşünülecek incelemedir. Genelde çok güzel görüntüler elde edilebilmekle birlikte özellikle çok şişman ve amfizemli hastalarda olduğu gibi bazı hastalarda görüntü kalitesi kötü olabilir. Kalp anomalisi şüphesinin çok yüksek olması halide bu tür hastalarda ekokardiyografik inceleme tanı koymada tek başına yeterli olmayabilir. Yapısal anomalilerin belirlenmesi için kullanıldığı gibi kalbin fonksiyonunun (kasılmasının) belirlenmesi için de ekokardiyografi yapılabilir. Bunlara örnek olarak hastanın kalbini etkileyebilecek bir ilaç kullanması, sistemik bir hastalığının olması sayılabilir. Sistemik kan basıncı yüksekliği olması halinde kalp duvarlarının kalınlıklarının ölçülmesi için de ekokardiyografi yapılabilir.


    Masum üfürüm, çarpıntı, göğüs ağrısı ya da çabuk yorulma yakınmaları olan hastalarda mutlaka endike olmamakla birlikte sadece kalbin anatomisinin ve fonksiyonunun değerlendirilmesi amacıyla ekokardiyografi yapılabilir. Ancak ekokardiyografi göğüs ağrısına neden olabilecek koroner arterdeki bir plak ya da daralmayı göstermede ya da çarpıntı yakınmasına neden olabilecek ritm probleminin var olup olmadığını belilemede yetersidir. Dolayısıyla bu tür hastalarda tanı koymada ek testler gerekebilir.