einstein'in eserleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 12 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ben Soruma Doğru duurst cevap istiyorum Şimdiden Teşekrl...

  Cevap: einstein'in eserleri

  Kitapları

  Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum, 1920.
  Görelilikin Anlamı, 1921.
  Tek Atomlu Đdeal Gazların Kuantum Kuramı, 1924.
  Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar, 1926.
  Siyonizm Hakkında, 1930.
  Niçin Savaş, 1933.
  Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler, 1934.
  Felsefem, 1934.
  Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte, 1938.
  Otobiyografik Notlar, Denemeler, 1949.
  Denemeler, 1950.

  Makaleleri

  Über Einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (Işığın Oluşumu ve Dönüşümü Üzerine Bir Görüş), 1905.
  Über die von der molekularkinetichen Theorie der Wärme geoforderte Bewegung von ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (Durağan Bir Sıvı Đçindeki Asıltı Parçacıklarının Moleküler Kinetik Kuramı Çerçevesindeki Hareketleri Üzerine), 1905.
  Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği), 1905.
  Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? (Bir Cismin Eylemsizliği Enerji içeriğine Bağlı mıdır?), 1905.
  Zur Theorie der Brownischen Bewegung (Brown Hareketi Kuramı Üzerine), 1906.
  Zur Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption (Işığın Salınımı ve Soğurumu Kuramı Üzerine), 1906.
  Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der Spezifischen Wärme (Işınımın Planck Kuramı ve Özgül Isı Kuramı), 1907.
  Entwurf einer verallegemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation (Bir Kütle Çekimi Kuramı ve Genelleştirilmiş Görelilik Kuramına Bir Gönderme), 1913.
  Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie (Genel Görelilik Kuramı'nın Temelleri), 1916.
  Quantentheorie der Strahlung (Işınımın Kuantum Kuramı), 1917  kaynak:wikipedia