EHLİ BEYT ne demektir

'Sorularla İslamiyet' forumunda YAREN tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. ehli beyt nedir,
  ehli beyt anlamı,
  ehli beyt ne demek


  Ehli Beyt bir dini terimdir.İslam dininin son peygamberi Muhammed'in (s.a.v) ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

  Ahzâb Sûresi’nin 33. âyeti:
  “İnnemâ yüriydullahü liyüzhibe ankümürricse ehlelbeyti ve yütahhireküm tathiyrâ”

  Meâli:
  “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden günahı, her türlü fenalıkları ve kötülükleri giderip sizi kemâl üzre tertemiz tathir etmek ve pâk kılmak murad eder.”

  Açıklama
  Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda, Hz.Peygamber zevcelerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi. Hz.Muhammed; Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin’i çağırdı, onları örtündüğü abasının altına aldı ve “Allah’ım, işte bunlar benim «Ehl-i Beyt’im» dir” buyurmuşlardır.

  Ahzâb Sûresi’nin 56. âyeti:

  “İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alennebiyy, yâ eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ”

  Meâli
  “Şüphe yok ki Allah ve melâikesi Peygamber’e selâvat getirirler. Ey îman edenler! Siz de O’na selâvat getirin; selâm getirin.”

  Açıklama
  Kendilerinden; “Sana nasıl selâvat edelim” diye sorduklarında Hz.Peygamber; “Allahümme salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âl-i Muhammed” deyin buyurmuşlardır.
  Şu halde, Allah ve Peygamber’in emriyle Peygamber’e selât ve selâm verilirken Âl-i’ne; Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e de selât ve selâm veriliyor.

  Şûra Sûresi’nin 23. âyeti:

  “Kul lâ es’eleküm aleyhi ecren illelmeveddete fiylkurbâ”

  Meâli
  “De ki; Risaletimin (Peygamberliğimin) tebliği hususunda, akrabamı (Ehl-i Beyt’imi) sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum.

  Açıklama
  Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda, sahâbe suâl ettiler ki; “Yâ Resûlullah, meveddet buyurulmuş bu kurbâ kimlerdir?”

  Hz.Muhammed cevâben; “Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin” demişlerdir.
   


Similar Threads: EHLİ BEYT
Forum Başlık Tarih
Sorularla İslamiyet ehlibeyt mensupları kimlerdir 4 Ekim 2011
Sorularla İslamiyet Ehli Beyt Kimlerden Oluşur 8 Ağustos 2011
Sorularla İslamiyet Ehli Beyt Anlamı 5 Ağustos 2011
Sorularla İslamiyet Ehli Beyt Kimlerdir 4 Ağustos 2011