Eğrelti otlarında görülen üreme çeşidinin adı nedir? Bu üremeyle kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir mi

'Ders notları' forumunda cCasT tarafından 3 Oca 2011 tarihinde açılan konu

  1. Eğrelti otlarında görülen üreme çeşidinin adı nedir? Bu üremeyle kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir mi

    Eğrelti otları : En gelişmiş çiçeksiz bitkilerdir. Kök, gövde ve yapraklar bulunur. İletim boruları bulunduğundan damarlıdırlar. Eğrelti otları ormanlarda ağaç diplerinde, nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişirler. Eğrelti otlarında da döl almaşı görülür. Eğrelti otları geniş yapraklarının altında kahverengi spor keselerindeki sporların rüzgar veya başka etkilerle çevreye yayılıp çimlenmesiyle eşeysiz, sonra oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle eşeyli ürerler.

    Eğreltiotunda Döl Almaşı ( Metagenez )

    Eğreltiotları damarlı tohumsuz bitkilerdendir. Bunlarda iletim demetleri gelişmiştir. Eğreltiotlarında spor keseleri saprofit döl (2n)olan eğrelti bitkisinin yaprakları altındadır. Eğreltiotundaki metagenez karayosunundaki ile temelde aynıdır. Fakat karayosununda iki ayrı bitki (erkek ve dişi) halindeki gametofitler kalp şeklindeki tek bir gametofite indirgenmiştir. Yani monoploid evre kısalmıştır.