Eğitim Felsefesi Kitap Özeti - Ahmet Cevizci

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 3 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Eğitim Felsefesi Kitap Özet - Ahmet Cevizci Kitapları - Ahmet Cevizci Kitap Tanıtım - Eğitim Felsefesi Kitabı Kitap Fiyatı - Eğitim Felsefesi Ön Okuma  Kitap Özet

  Bağımsız bir felsefe disiplini olarak ancak 20 yüzyılda ortaya çıkan “eğitim felsefesi”, köklerini insanın en önemli işi olan eğitim olgusundan almaktadır Binlerce yıldan beri, “Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz?” sorusunu sormamış bir topluma, yeryüzünde herhalde hiç rastlanmamıştır

  Bu soru, karşı karşıya kaldığı hemen her problemde eğitimin gerekliliğine gönderme yapan, eğitimi bütün problemlerin çözümü olarak gören günümüz toplumunda daha yoğun bir şekilde sorulan ve yanıtlanmaya çalışılan bir soru olmuştur

  Eğitim Felsefesi, “eğitimin ne olduğu”, “nasıl bir insan yetiştirmek gerektiği” sorularına verilmesi muhtemel yanıtları kapsamlı ve felsefi açıdan ele alan bir kitap olarak tasarlanmıştır Birinci bölümde Platon'dan Aristoteles'e, Gazâlî'den Rousseau'ya, Nietzsche'den Dewey ve Buber'e geçmişin büyük filozoflarıyla idealizm, realizm, spiritüalizm, natüralizm, romantizm, pragmatizm ve egzistansiyalizm benzeri felsefe okullarının eğitim anlayışları sunulmaktadır

  Yine aynı çerçevede, analitik eğitim felsefesi başlığı altında eğitimin temel kavramlarını sorgulayan eser, eleştirel eğitim felsefesi kapsamında, günümüzde kapitalizmin, pozitivizm destekli eğitim anlayışına tepkiyle oluşan alternatif eğitim anlayışlarını da mercek altına almaktadır

  Eğitime sistematik bir biçimde ve normatif bir perspektiften yaklaşan Eğitim Felsefesi, eğitimin ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutlarını da içeren kaynak bir kitaptır

  Kitap Künyesi


  Eğitim Felsefesi - Ahmet Cevizci
  · Say Yayınları
  · Basım Tarihi : 02 - 2011
  · ISBN : 9789754689983
  · Sayfa Sayısı : 334
  · Etiket Fiyatı : 1500 TL
   
Yükleniyor...