Ege ve Roma Uygarlıkları nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 29 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. Roma ve Ege Uygarlıkları

  Ege ve Roma Uygarlıkları nelerdir

  GİRİT MEDENİYETİ

  - Ege medeniyetinin temelli olmuştur
  - MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir
  - MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir
  - Adada en önemli saray Knosos sarayıdır
  - Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir
  - Giritte iki yazı kullanılmış(A okunamamış, B okunmuş)
  - MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır
  - Öldükten sonra hayata inanıyorlardı

  MİKEN(AKA) MEDENİYETİ

  - MÖ 2000-1200 yılları arasında Yunanistandan egemen olan siyasi topluluğun adıdır
  - Giritten etkilenmişlerdir
  - Milken şatosunda Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür
  - Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler
  - İlk boğaz savaşı, Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur(Truva Savaşı)

  YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

  - MÖ 1200′lerde Yunanistana gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler
  - Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir
  - Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi
  - MÖ 7 ve 6 yy Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi)
  - Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı Böylece Tiranlıklar oluştu Yeni kanunlar yapıldı Halk bir takım haklar elde etti
  - Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar
  - Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu
  - Tiranlıklar ilk defa İyonyada görülmüştür
  - Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi
  - Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır
  - İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir
  - Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
  - Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
  - Ispartayı yaşlılar meclisi, Atinayı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu
  - MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı
  - Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu Isparta üstün geldi
  - İskenderin Yunanistanı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı

  İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7yy-323)

  - II Filip Helen birliğini kurdu Ölünce yerine oğlu İskender geçti
  - Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi
  - MÖ 332-331′de Suriye ve Filistini ele geçirdi Mısıra girdi İskenderiye şehrini kurdu
  - MÖ 331′de Pers ordusunu 3kez yendi Hindistana kadar ilerledi
  - Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü Ancak hastalanarak öldü(323)
  - İskenderin ölümüyle İmparatorluk dağıldı Yeni devletler kuruldu:
  - Mısırda: – Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
  - Trakya ve Batı Anadoludan Hindistana kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
  - Makedonya da: – Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir(MÖ 279-16)
  - Selevkosun ölümü üzerine Anadoluda yerel krallıklar kuruldu:
  - Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadoluda
  - Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında
  - Kapadokya Krallığı: Orta Anadoluda
  - Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efeste (Batı Anadolu)
  Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
  Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu
  - Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
  - Bergamanın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi
  - İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular
  - Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:

  - İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu
  - Dünyanın çevresi doğru hesaplandı
  - Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü
  - Tıpta ileri gidildi Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi
  - İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı
  - Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi
  - Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir

  ROMA UYGARLIĞI

  - Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir
  - MÖ 3yyda İtalyada siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu
  - Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur Böylece krallık devri başlamıştır MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır
  - Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı
  - Romalılar, Kartacayı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalyaya girdiler Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrikayı ele geçirdiler (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:
  - MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
  - Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı
  - Sezarın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı(MÖ27)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012