Ege Bölgesinin Nüfusu

'Türkiyem' forumunda anniccha tarafından 3 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ege Bölgesinin Nüfusu Nedir?
  Ege Bölgesinin Nüfus Dağılımı Nasıldır?
  Ege Bölgesi Nüfus Yoğunluğu

  Ege Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme

  Bölge, 1997 nüfus sayımına göre, 8,3 milyon nüfusa sahiptir. Nüfus yoğunluğu km2 ye 89 kişidir. Bölgenin nüfus yoğunluğu sürekli artmaktadır. Bu artmada, bölgenin sürekli göç alması etkili olur. şehirlerde yaşayan nüfus miktarı kırsal kesimde yaşayan nüfustan fazladır. içbatı Anadolu Eşiği ile Menteşe Yöresi bölgede nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerlerdir. Ancak yaz mevsiminde turizme bağlı olarak kıyı kesiminde nüfus yoğunluğu artar.

  Nüfus ve Yerleşme

  Marmara Bölgesinden sonra en fazla göç alan bölgemizdir. Göçlerle bölge nüfusu sürekli artmaktadır. Yaz döneminde bölgenin batısında turizm ve tarım işçi göçünden dolayı da mevsimlik nüfus artışı görülür.Nüfus genelde bölgenin batısındaki çöküntü ovaları kenarında toplanmıştır. İç kesimlerde nüfus seyrektir. Sebebi iklimin karasal olması, sanayinin gelişmemesidir. Kıyıda menteşe yöresi yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır.

  Nüfus ve Yerleşme
  2000 sayıbmına göre bölgenin nüfusu 8,9 milyondur. Nüfus yoğunluğu km²ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedir. En yoğun nüfuslu üçüncü bölgedir. Kentsel nüfus daha fazladır (% 61). %65 olan Türkiye ortalamasına yakındır. Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır. Nüfus artış hızı binde 16dır (Türkiye binde 18,3).

  Ege Bölgesinde Nüfus ve yerleşme
  Ege Bölgesi kapladığı alan bakımından Türkiyenin %10 unu geçmediği halde memleket nüfusunun %14 ünü kaplamaktadır. Bütününde bölge içinde yer alan 5 il ile kısmen yer alan 5 ilin bölgeye giren ilçelerinde (84.046 km2 ) . 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre nüfusu yaklaşık 9.000.000dur.Ege Bölgesinin 5.2 milyondan fazlası 3.000 den az nüfuslu yerlerde yaşar; buna göre de Ege Bölgesinde kır nüfus yoğunluğu km2 ye 54 kişi olur.3.000 den fazla kasaba ve şehirlerde ise 160dır.Buralarda yaşayanlar bölge nüfusunun % 45 ini oluştururlar.10.000den fazla nüfusu olan 38 şehirde yaşayanlar bölge nüfusunun %32 sini oluşturur. Cumhuriyet döneminde Ege Bölgesinde nüfus ile birlikte şehir sayısı da artmıştır : 1927 sayımında bölgedeki şehirlerin sayısı 14, toplam nüfus 371.000 idi. Şimdi ise bu sayı çok fazla artmıştır.