Edirne-Segedin Antlaşması Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Edirne-Segedin Antlaşması

  Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk antlaşmadır.


  Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Macar, Sırp, Bosna ve EflakHaçlı ordusunu Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki OsmanlıKaramanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu orduyu OsmanlılarII. Murat 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı.


  Macaristan kralı I. Ulászló bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve BizansSırp despotunun ve János Hunyadi'nin de ısrarıyla kral I. Ulászló antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı: İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar.

  -Bulgaristandaki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  -Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  -Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  -Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  -Antlaşmanın süresi 10 yıldı.

  Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar János Hunyadi kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.