Edirne Eski Camii Özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 22 Şub 2012 tarihinde açılan konu


 1. Edirne Eski Camii  Yapılış Tarihi 1402-1413
  Diğer Adı Ulu Camii
  Edirne Eski Camii,1402 yılında yapımına başlanan ve 1413 yılında tamamlanan camiidir. Edirne’de inşa edilen eser Emir Süleyman Çelebi tarafından başlatılmış ancak ölümü üzerine Çelebi Sultan Mehmet tarafından bitirilmiştir. Yapı aslında bir külliye yapısı olup camii, bedesten, medrese, muvakkithane ve sebilden oluşmakta ve çok birimli ulu camiiler grubuna girmektedir. Zaten halk arasında da Ulu Camii diye anılmaktadır.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Yapının avlusu yoktur. 3 kapı ile girişin sağlandığı yapıda kitabesi de bulunmakta ve bu kitabeden mimarının Konyalı Hacı Alaeddin olduğu öğrenilmektedir. Camii kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olup kare planlı olarak tasarlanmıştır. 9 kubbe ile örtülmüş olan camii çok kubbeli gruba girmektedir. Bu kubbeleri kare payeler taşımakta ve kubbeye geçiş elemanı tromplar ve pandantifler ile sağlanmaktadır. Ortasındaki kubbe diğerlerine nazaran daha yüksek tutulmuştur. Girişin üzerindeki dilimli kubbede ise bir aydınlık feneri bulunmaktadır.

  Yapı içerisindeki mahfil ahşaptan yapılmıştır. Edirnekari süslemelere sahip olan mahfil de kalem işleri de görülmekle birlikte kalem işi süslemeler yapının genelinde bulunmaktadır. Minberi ise mermer olup korkuluklarında ve basamaklarda geometrik motifler dikkat çekicidir. Mihrabın sağındaki duvarda bir Kabe’den getirtilen bir taş vardır. Ayrıca camiinin içinde Hacı Bayram-ı Veli’ye ait bir vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Bu kürsu makamına hürmeten bir daha kullanılmamış özenle korunmuştur.

  Yapının taçkapısı üzerinde banisi Çelebi Sultan Mehmet’e ait bir kitabe yer almaktadır. Kuzey cephede 5 gözlü son cemaat yeri bulunmakta ve bu gözlerinde ortadak, kubbe ile yanlarındaki tonoz ile örtülmektedir. Camiinin 2 tane minaresi vardır ve bu minarelerden son cemaat yerinin sağındaki orijinaldir. Diğer minare II. Murat tarafından kuzeybatı cephesinde bağımsız olarak inşa edilmiştir.

  Pencereler de geometrik ve bitkisel motifler dikkat çekmektedir. Yapı yangın, deprem gibi afetlerden zarar görmüş ve pek çok kez onarılmıştır.

  Sebil kısmı günümüzde kitap satış bölümü olarak kullanılmakta, muvakkithane yol yapımı nedeni ile kaldırılarak yok edilmiş, medresesi ise bugüne ulaşamamıştır.