edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir kısaca

'Atasözleri ve Deyimler' forumunda Demet tarafından 4 Ekim 2015 tarihinde açılan konu


 1. edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir

  Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ‘’edep’’ sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır.

  Edebiyat güzel sanatlar içinde en soyut olan güzel sanat dalıdır. Çünkü malzemesi dildir. Malzemesinin “dil” olması onu herkes için olmanın yanı sıra hudutları en dar ve milli olan tek sanat dalı haline de getirir. Taşınması, eserini seyirci ile doğrudan karşı karşıya getirmesi, nesilden nesile aktarılması, orijinalinin korunması bakımlarından da en avantajlı sanat dalıdır. Edebiyat kişinin ruhundaki iyi ve güzeli uyandırarak kişiyi iyi ve güzele teşvik eder. Sanat eseri öncelikle “güzellik” amacı güder.

  1 - Edebiyat ; ihtimamla kullanılmış bir dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan bir güzel sanat etkinliğidir.

  2 – Diğer güzel sanat dallarında olduğu gibi insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılığı ortaya çıkarmaya çalışır. İnsan hayatını renklendirmeye, güzelleştirmeye çalışır.

  3 - Diğer güzel sanat dallarında bu duygular resimle, müzikle, dansla , heykelle ortaya çıkarılmaya çalışılırken edebiyatta şiirle, romanla, hikayeyle vb. ortaya çıkarılmaya çalışılır.

  4 – Güzel sanat dallarının amaçları aynıdır ; ama eserleri ortaya koyarken kullandıkları malzemeler ve eserlerin ortaya koyuluş amaçları farklıdır.

  Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.
  Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.)
  Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak,insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.
  İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.
  İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına , sesine (müzik) kullanabildiği
  renklere (resim),yaşadığı mekana (mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye (heykeltıraş) güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.
  Edebiyat ; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.
  Bilim nasıl ki akla mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştirmeye yöneliktir.