Edebiyat Akımları - Önemli Edebiyat Akımları

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 3 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Edebiyat akımları nedir- Edebiyat akımlarının isimleri- edebiyat akımları hakkında bilgiler

  Edebiyat Akımları
  Nesir ve nazım edebiyat türlerini incelemeden önce başlıca edebiyat akım-larını tanımak gerekiyorÇünkü dünya edebiyatlarının gelişme seyri içinde bu akımların yeri önemlidirEdebiyat türleri bu akımlar içinde bambaşka şekiller almışlardır

  Edebi akım (Edebiyat akımı) terimi fransızca L’ecole Litteraire’in karşılığıdırBizde Edebi Meslek Edebi Mektep ve Edebi Çığır terimleri de bu anlamda kullanılmış ve kullanılmaktadır

  Edebi akım

  Belli bir çağda ortak bir estetik düşünce ve sanat amacı etrafında toplanan yazıcı ve şairlerin üslup duygu ve fikir bakımlarından birbirlerini çok andıran eserler vermeleri ile ortaya çıkarBunlar iyice kökleşmiş bir edebi-
  yat ve sanat anlayışını yıkacak görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri idea ya uygun eserler yazarlar çok defa edebiyat çığırını açanlar iki üç büyük sanatçıdan ibarettir

  Edebiyat akımı , esasen biraz yeni çeşni getirmek ve cemiyetle birlikte değişmek ihtiyacından doğar üslup ve estetikteki bu değişmenin sebebi sonradan gelen kuşakların bir öncekine uymamasıdır bir devri hayran bırakan eserler sonraki yaşayanlara fazla bir şey söylemeyebilirBıkkınlık vermeye başlar onun için
  yeni yetişen sanatçılar hem eskileri taklitten sakınmak hem de çağdaşlarının duygularını cevaplandırmak için yeni ufuklar ararlar

  Edebiyat akımları kendiliğinden ve ansızın ortaya çıkmış değildirToplum daki siyasi sosyal değişmeler yeni çıkan ilim ve felsefe görüşleri resim musikigibi başka güzel sanatlardaki yenilikler edebi akımların doğmasına sebep olmuştur Bunlar okuyucudaki değer hükümlerini değiştirerek sanatçıları yeni bakış ve yeni buluşlara zorlamıştırAyrıca bir çağda herhangi bir sanat kolunda doğan akımlar öbürlerini de etkiler yeni bir musiki çığırının şiirde ve resimde izleri görülür Yeni bir resim akımı edebiyat anlayışınıda değiştirir Edebi akımlar 17 yüzyılda Avrupa’da bilhassa Fransa’da görülmeye başladı

  Dünyadaki önemli ve ülkemiz edebiyatınıda etkileyen önemli edebiyat akımları:

  * Klasizm
  * Romantizm (coşumculuk)
  * Parnasizm (betimselcilik - yalnızca şiirde)
  * Natüralizm (doğalcılık)
  * Sembolizm (simgecilik)
  * İdealizm (ünanimizm)
  * Realizm (gerçekçilik)
  * Fütürizm (gelecekçilik)
  * Dadaizm
  * Sürrealizm (gerçeküstücülük)
  * Letrizm (harfçilik)
  * Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)
  * Personalizm (kişilikçilik)