Edebi Sanatlar Nedir

'Güncel Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 16 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Edebi sanatlar nelerdir
  Türk Edebiyatındaki Edebi Sanatlar
  Edebi Sanatlar hakkında ansiklopedik bilgi

  Edebi Sanatlar Nedir:Edebi metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında edebi sanatların önemli bir yeri vardır.Özellikle Divan Edebiyatı’nın anlaşılabilmesi için
  Sanatların çok iyi bilinmesi gerekir.Divan şiirinde sanatsız beyit hemen hemen hiç yok gibidir.Divan şairleri sanata düşkün olduklarından çoğu zaman bir beyit içinde birden fazla sanatı iç içe kullanmışlardır.
  Söz sanatları çoğunlukla nazımda ve nesirde ortaktır.Nazımda yapılan sanatların bir çoğu nesirde de vardır.Edebi sanatlar söze güzellik katmak canlılık vermek ve sözü daha etkili kullanmak için yapılır.


  Edebiyatımızda belli başlı sanatlar şunlardır

  Mübalağa (Abartma)
  Tezat
  Teşhis-İntak (Kişileştirme-Konuşturma)
  Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
  Cinas
  Telmih (Hatırlatma)
  Tecahül-i Arif
  Tariz (İğneleme-Dokundurmaca)
  Aliterasyon
  Hüsn-i Talil
  Tenasüp
  Kinaye
  İstiare (İğretileme)
  Benzetme (Teşbih)