Edebi eser tarih ilişkisi

'Soru Cevap' forumunda Misafir tarafından 13 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Edebi eser tarih ilişkisi nedir kısa bilgi
  edebi eser tarih ilişkisini değerlendiren bir paragraf lütfen
    2. Cevap: Edebi eser tarih ilişkisi

  Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır.

  Edebiyat, toplumun bir kurumu olmasından dolayı, kendisini meydana getiren toplumun diğer kurumlarıyla bağlı ve onlarla ahenklidir. Hakikaten, bir milletin coğrafi çevresiyle, sonra iktisadi, dinî, hukuki, ahlâkî, bedii, siyasi hayatıyla edebiyatı arasındaki bağlantılar çok açıktır.

  Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manâsıyla anlamak için, önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o devir insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Demek oluyor ki edebiyat tarihi, bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, ahlak, iktisat, güzel sanatlar gibi kurumlarını ve siyasi hayatını genel yapısıyla gösteren medeniyet tarihinin ya da genel ve yaygın anlamıyla "tarih"in çerçevesi içinde incelenmelidir. Filoloji yani Lisaniyat ve tarih üzerine dayanmadan edebiyat tarihi meydana getirilemez.

  Bir şaheser'i incelemedeki amacımız, o milletin edebî gelişmesini gereği gibi ve doğru olarak anlamak içindir. Çünkü bir şaheser, neticede mutlaka toplumsal bir ülkünün ifadesidir.

  Dâhiler, mensup oldukları toplumun bugünkü veya gelecekteki bir ülküsünü başarıyla temsil eden insanlar olmak bakımındandır ki edebiyat tarihinde başlıca hedef olurlar.
   


Yükleniyor...